donderdag, december 10, 2009

Gastouders zijn uiteindelijk beter af met een diploma

Vandaag vindt er een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer over deskundigheidseisen in de gastouderopvang. Oppositiepartijen VVD, D66, SP en Groen Links stellen in de NRC van 8 december dat er 'een ramp' dreigt in de gastouderopvang als de regels nu worden ingevoerd. Het is echt te hopen dat staatssecretaris Sharon Dijksma (kinderopvang) vandaag het besluit neemt om 2010 als overgangsjaar te hanteren. Dan lopen vraagouders volgend jaar niet het idiote risico om hun kinderopvangtoeslag te moeten terugbetalen als hun gastouder het ervaringscertificaat of diploma niet haalt.

Dat uitstel kan haast niet anders, want het dreigt op dit moment vrijwel onmogelijk te worden om aan de kwaliteitseisen van de overheid te voldoen. Daarvoor moeten gastouders een ervaringscertificaat of een diploma halen, maar dat is praktisch onmogelijk!! Heel veel instellingen willen het ervaringscertificaat aanbieden, maar Sharon Dijksma vindt maar weinig geschikt en dat heeft ze ook pas kort geleden bekend gemaakt. Resultaat: je kan als gastouder nog helemaal geen certificaat halen! Die route moet nog worden opgestart.

Vorige week werd bovendien bekend dat de reeds bestaande diploma route wordt bemoeilijkt. Voor de aanbieders dan, niet de kandidaten. PvdA-er Sharon Dijksma en CDA-er Van Bijsterveldt hebben namelijk met elkaar afgesproken dat er qua subsidie geen verschil wordt gemaakt tussen een ervaringscertificaat en een diploma. Dat was bijzonder slecht nieuws voor de ROC's die in eerste instantie 2000 euro kregen voor elke geslaagde diploma-kandidaat, maar nu opeens nog maar 675 euro. De MBO-raad, die de belangen van de ROC's behartigt, heeft al laten weten dat ROC's het daar niet voor kunnen doen.

Niet vreemd, want voor 675 kan je eigenlijk geen fatsoenlijk diploma-traject organiseren. Wat komt daar dan bij kijken? Tenminste een informatie-avond, de examinering zelf, bespreking met de kandidaten van de werkmap, een assessment thuis, de taaltoets en een diploma-uitreiking. En dan moet er nog een waterdichte administratieve terugkoppeling komen van alle informatie naar gastouderbureaus en gastouders. Want het kan natuurlijk niet gebeuren dat iemand straks wel zijn diploma heeft gehaald maar dat dit niet of niet goed is doorgegeven aan de instanties!

Nogal wat ROC's hebben aangegeven dat ze het voor 675 euro niet gaan doen. Het gevolg lijkt mij desastreus: nu heeft Dijksma dus geen instellingen die de ervaringscertificaat mogen afnemen, maar ook geen ROC's die bereid zijn om het diploma voor gastouders mogelijk te maken.

Stop! Klein stukje terug..... Een aantal partijen blijft gelukkig geloven dat de mogelijkheid om een diploma te halen, gewoon hoort bij de professionalisering van de gastouder-beroepsgroep. Gastouders zijn zelf uiteindelijk ook veel beter af met een echt diploma op MBO-2 niveau. Er spreekt ambitie vanuit en zo'n diploma schept bijvoorbeeld vertrouwen bij een kennismaking met vraagouders. Bovendien vergroot dat de kansen bij eventuele toekomstige beroepskeuzes.

Het Nederlands Instituut voor Gastouderschap (Nigos, dat ik heb helpen oprichten), heeft er hard aan gewerkt om samen met het ROC dit diploma-traject te realiseren. En de eerste kandidaten zijn begonnen. Mogelijk dat de financiering voor de wat minder vermogende ROC’s rond kan komen door een bijdrage van de diploma-kandidaten zelf te vragen.

Maar zelfs met de administratieve ondersteuning van Nigos, wordt het voor ROC's heel lastig om 50.000 gastouders binnen een jaar van een diploma te voorzien. Er is dus een onmogelijke situatie ontstaan en dat heeft de Tweede Kamer gezien. Vanochtend dus het debat, vanmiddag een 'Voortgezet Algemeen Overleg' en op 15 december uitsluitsel over de ingediende moties.

'Heel benieuwd hoe dit afloopt. Ik hou jullie op de hoogte...

donderdag, december 03, 2009

www.behoudgastouders.nl

Maar pas op: Er is nog geen enkel signaal dat Dijksma aan uitstel denkt'

Ben heel blij met de expliciete aandacht die de VVD geeft aan de negatieve gevolgen van de nieuwe gastouderregeling waardoor veel gastouders en vraagouders in verwarring zijn. Sharon Dijksma wekt, ook laatst weer in een uitzending van Radar, de indruk dat ze inderdaad de ouders vele duizenden euro's wil laten terugbetalen als hun gastouders niet op tijd het juiste papiertje hebben gehaald. En dat terwijl deze ouders hun kinderen wel aan de zorg van deze gastouders durven toe vertrouwen. Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het goed dat er een kwaliteitsimpuls aan de gastouderopvang wordt gegeven. En daar hoort scholing dus gewoon bij. Maar geef mensen de tijd om het netjes te regelen. Zeker als je als overheid zelf nog steeds je zaken niet op orde hebt en bijvoorbeeld nog steeds niet bekend hebt gemaakt bij welke instantie het certificaat Goed Gastouderschap (EVC) kan worden behaald.

De oproep van VVD-er Dezentje Hamming om haar petitie op www.behoudgastouders.nl te tekenen, ondersteun ik van harte. Maar pas op: er is nog geen enkel signaal dat Sharon Dijksma een uitstel serieus overweegt. Ik ga daar niet vanuit! En dus zorg ik met Flexmoeders.nl ervoor dat mijn vraagouders en gastouders precies weten wat ze de komende maanden moeten doen. Wij zijn daar heel druk mee, want we krijgen ontzettend veel vragen.
Ook eergisteren weer, na een televisie-uitzending van Tros Radar.
Terecht dat het tv-programma wijst op het onzekerheid die het kabinet heeft veroorzaakt. Maar in al het gedoe moet niet vergeten worden, waar de goede gastouderbureaus voor staan: wij zorgen voor een goed systeem dat een serieuze en kwalitatieve bijdrage levert aan de maatschappij.

Omdat er inderdaad rotte appels zijn in deze branche, denken sommigen mensen dat alle gastouderbureaus slecht zijn. Dat is niet leuk, maar motiveert mij eerlijk gezegd alleen maar meer om voorop te lopen en te laten zien dat de gastouderbranche tegelijkertijd een volwaardige tak in de kinderopvang is geworden. Want goede gastouderbureaus realiseren opvang, brengen vraagouders in contact met gastouders en er wordt gezorgd dat er een goede match ontstaat. Super belangrijk dus voor de zorg van kinderen. Daarnaast nemen wij een belangrijk deel van de administratieve rompslomp weg voor vraagouders en gastouders. Iets dat vroeger vele uren werk kostte, kan een ouder nu in een paar minuten doen, met onze hulp. Tenslotte zorgen wij voor kwalitatieve ondersteuning, ook hel belangrijk, en wij bezoeken opvangadressen om de 'kindvriendelijkheid' te controleren. Tenslotte bemiddelen wij in het geval van onenigheid. Gelukkig zijn er ook heel veel gastouders en vraagouders die ons laten weten dat ze superblij met ons zijn.

We gaan dus gewoon door. En, eerlijk is eerlijk, er zijn mijn inziens goede dingen in de voorstellen van Dijksma. Zoals het landelijke register, waardoor er zicht is op wie er zich allemaal gastouder mag noemen in Nederland. En ook de kwaliteitsimpuls in de vorm van diploma-eis (mits mensen de tijd krijgen om hieraan te voldoen!). Maar omdat er ook onzinnige maatregelen zijn genomen, krijg ik wel eens de indruk dat dit echt gebeurt om het afhaak-percentage in de gastouderopvang te vergroten (1 opvangadres en geen overgangsperiode). In een trieste poging om de regeling betaalbaar te houden. Dat laatste wil ik ook, maar neem dan 'echte maatregelen'. 'Subsidietoeristen' (bijv. familie die toch al op kinderen pasten, maar daar nu opeens geld voor willen zien) zijn alleen aan te spreken op hun moreel besef (zie mijn vorige blog). De belangrijkste maatregel is en blijft toch de koppeling tussen de kinderopvanguren en de uren dat de ouders werken. Niet alleen in de gastouderopvang, maar in de gehele kinderopvang. Wie er dan opvangt, maakt mij dan niet meer uit: je weet in ieder geval dat de regeling werk mogelijk maakt en dat levert de samenleving iets op. Dan is de inzet van gemeenschapsgeld goed te verantwoorden.

De discussie over die maatregel laait weer op en ik blijf geloven dat we op een dag - al kan dat nog jaren duren - een perfecte regeling hebben!

maandag, november 30, 2009

Duurzaamheid van het systeem

Naar aanleiding van de brief die staatssecretaris Dijksma vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wil ik mijn gastouders en vraagouders laten weten dat ik mij blijf inzetten voor een toekomstbestendige gastouderregeling. Ik wil dat mijn klanten weten dat zij aangesloten zijn bij een organisatie die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt.

Dijksma wijst er terecht op dat er nog steeds gastouderbureaus zijn die alleen maar gericht zijn om zoveel mogelijk gemeenschapsgeld voor opa's en oma's weg te kapen. Dijksma waarschuwt in haar brief dat de duurzaamheid van het hele systeem in gevaar komt. Dit omdat de gastouderregeling niet bedoeld is voor opa's en oma's die ook zonder de gastouderregeling gewoon op hun kleinkinderen willen passen.


Ze spreekt in haar brief gelukkig ook over 'goede gastouders'. In reactie daarop heb ik haar net een brief geschreven die haar oproept om de 'goede gastouders' de helpende hand toe te steken. Ik pleit voor zoiets als een keurmerk voor goede gastouderbureaus en voor een moreel appel van mevrouw Dijksma op al die opa's en oma's die in het verleden een beroep op de gastouderregeling hebben gedaan, terwijl ze ook op hun kleinkinderen zouden passen zonder daar geld voor te vragen aan de overheid.

Ik vraag haar, maar ook alle lezers van deze blog om opa's en oma's van Nederland aan te spreken op hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. 'Maak alleen gebruik van de regeling als je het geld nodig hebt. Als je oppassen op je kleinkinderen doet omdat je het leuk vindt, doe dan geen beroep op gemeenschapsgeld.'

Uiteraard bied ik Dijksma in de brief graag aan om met haar mee te denken omdat ik ervan overtuigd ben dat zij uiteindelijk het beste wil voor de gastouderopvang in Nederland. Ik houd u op de hoogte als er antwoord op mijn brief is gekomen.

Diploma's en Vrijstellingen

Vorige week was er veel nieuws rond de toekomstige gastouderregeling. Met spanning heb ik uitgekeken naar de brief over de gastouderregeling die Sharon Dijksma stuurde naar de Tweede Kamer. Eindelijk weten we nu welke diploma's goed genoeg zijn om als gastouders aan het werk te kunnen blijven (of gaan). Hierbij de lijst, die iets langer is geworden dan eerder bekend was.

De berichten komen echter wel laat binnen. Het is per slot van rekening morgen december en 1 januari gaat de wet in. Wij blijven er daarom voor pleiten om 2010 een overgangsjaar te laten zijn.

Het diploma voor gastouders vind ik interessant, met name voor gastouders met ambities. In tegenstelling tot het ‘certificaat’ dat slechts de mogelijkheid biedt om als gastouders te werken, is het diploma voor gastouder (MBO-2 niveau) een eerste stap naar meer opleiding. Bij Nigos (
www.nigos.org) zijn de eerste gastouders de diploma-route al aan het volgen en wij werken op dit moment aan een speciale vervolgtraject voor gastouders, samen met steeds meer ROC's.

dinsdag, november 17, 2009

Gastouderbranche mag kritischer naar zichzelf kijken

Op zich ben ik het helemaal eens met het verzoek van branchevereniging MO-groep en Boink aan Sharon Dijksma om het jaar 2010 als overgangsjaar te hanteren. Het is ongepast om vraagouders het risico te laten lopen voor het feit dat hun gastouder mogelijk niet de noodzakelijke papieren heeft.

Zoals de situatie nu is, kan de Belastingdienst dan vele duizenden euro's gaan terugeisen. Het is onderhand Sinterklaas en nog weet niemand precies wat de mogelijkheden zijn om aan die eisen te voldoen.

Tegelijkertijd zou de gastouderbranche ook wel wat kritischer naar zichzelf kunnen kijken. Persoonlijk vind ik dat onze vrienden van de MO-groep en Boink weinig doen om hun (gast)ouders te informeren over de diverse mogelijkheden om wel aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

Het NIGOS (Nederlands Instituut voor GastOuderschap) dat ik heb helpen oprichten, helpt gastouderbureaus om al hun gastouders op korte termijn te laten voldoen aan de nieuwe opleidingseisen.

Gastouders kunnen vrijstelling krijgen op basis van een eerder behaald diploma, een ervaringscertificaat halen, of een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn waarmee ze aan 'de eisen' voldoet. Wat 'de eisen' voor het certificaat zijn is nog niet bekend maar een ding weten we wel: de eisen van certificaat moeten hetzelfde zijn als voor het diploma. En dat diploma kan zonder het volgens van lessen of colleges worden behaald. Er zijn inmiddels al meerdere ROC's die aangeven dat ze diplomering gaan aanbieden, via het Nigos. Het diplomatraject zonder lessen of colleges is kortom zeer aantrekkelijk voor gastouders – en vraagouders! - en daar kunnen ze vandaag al mee beginnen (www.nigos.org).

Er is vanuit MO-groep en Boink helaas alleen maar veel tamtam rond het traject voor het behalen het Ervaringscertificaat (EVC). Daar zit de onzekerheid. Er zijn veel geruchten, en het Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft op dit moment nog steeds niet bekend gemaakt welke van EVC-aanbieders de EVC-toets bij gastouders straks kunnen gaan afnemen. Vervelend voor gastouders die een certificaat willen halen, maar wel heel goed dat er kritisch naar deze aanbieders wordt gekeken, want op dit traject zijn allemaal partijen actief, 'EVC-boeren' noem ik ze maar, met website met prachtige constructies waardoor het lijkt of gastouderbureaus er zelfs geld aan kunnen verdienen. Daar moet de overheid dus eerst het kaf van het koren scheiden.

Ondertussen kunnen gastouders dus een diploma gaan halen. Ik verwacht dat de slimme politica Dijksma het belang van de diplomaroute inmiddels ook inziet en dat we komende tijd ook vanuit het ministerie van OCW meer 'reclame' voor dit traject kunnen verwachten.


dinsdag, oktober 06, 2009

Verontrust door nieuwe wetgeving

Ik wil jullie dit geluid uit de branche niet onthouden:

Door Valentijn Bras
Sinds enkele dagen proberen wij ons voor te bereiden op de per 1 januari 2010 veranderende situatie in de kinderopvang en de daarbij horende toeslagregelingen. Nog geen drie maanden voor de overgang naar de nieuwe regelingen, weet ook de wetgever zelf blijkbaar nog steeds niet precies welke regels en eisen zij aan de toeslag gaat stellen. Op de site van postbus 51 bijvoorbeeld, het digitale informatieloket van de overheid, staat op diverse plekken nu nog steeds vermeld dat precieze regelingen "in het najaar van 2009 bekend zullen worden gemaakt". Als ouders van twee kleine kinderen zitten wij regelmatig met de handen in het haar bij zoveel onvermogen om tot begrijpelijke en praktische regelgeving te komen.

Zo kan onze geweldige oppas (tegenwoordig "gastouder" genoemd), die al sinds de geboorte van ons eerste kind twee dagen in de week opvang bij ons thuis verzorgt, dit vanaf januari niet meer doen, omdat één van de nieuwe regels voorschrijft, dat een gastouder nog maar op één plek opvang mag geven. Of bij de "vraagouders" thuis, of in het eigen huis van de gastouder. Omdat wij onze oppas "slechts" twee dagen in de week werk kunnen aanbieden, past zij nu ook nog bij een ander gezin thuis op, om zo in haar eigen inkomen te kunnen voorzien. Een bewuste kwalitatieve keuze voor de persoonlijke aandacht en opvang van (zeer) jonge kinderen in het eigen huis wordt zo door de overheid de kop ingedrukt. We worden hiermee gedwongen om onze jonge kinderen naar een crèche te brengen. Wat is precies het nut van deze "1-locatie" regel?

Daarbij komt nog dat er vanaf 1 januari 2010 allerlei andere, sterk verslechterde regelingen gaan gelden voor opvang aan huis (danwel op een andere locatie dan de crèche).

Ten eerste wordt er minder vergoed ("toeslag" uitbetaald ) dan wanneer je je kind naar de crèche brengt. Voor thuisopvang wordt maximaal 5 euro per uur vergoed, versus 6,25 euro per uur bij crècheopvang. Ook is aan alle kanten raadselachtig wat de wetgever hierbij gedacht heeft, want:
A) wie kan er zelfs bij full time werk leven van 160 uur per maand x 5 euro, is 800 euro per maand, bruto?
B) waarom wordt er bij crècheopvang wel op basis van 6,25 euro per uur vergoed voor de opvang van 9-12 kinderen in een groep met meestal 2-3 leidsters? Reken je dat om, dan komt dat neer op bijna het vijfdubbele per leidster per uur!

Ten tweede worden aan de gastouder per komend jaar eisen gesteld die min of meer gelijk zijn aan de eisen die gesteld worden aan "professionele" opvang; leidsters in een crèche dus. Natuurlijk is hierbij de gedachte de opvang verder te professionaliseren en daar is op zich ook niets op tegen. Zeker in de grote steden is de praktijk natuurlijk wel anders. Iedereen met kinderen op de crèche kent de situaties waarin het verloop zeer groot is, ziekteverzuim wordt opgevangen met (zeer welwillende, maar niet professionele) uitzendkrachten etc.

Bovendien en vooral is hierbij ook te bedenken dat er aan de gastouder eisen worden gesteld, die aan geen enkele ouder in Nederland worden gesteld. De GGD moet één en ander gaan controleren, hetgeen natuurlijk onuitvoerbaar en geldverslindend is. Laten we dit geld dus liever besteden aan de gaten in de maatschappelijke zorg!

Gastouderschap betaalt bovendien nu al zo slecht, dat automatisch alleen hooggemotiveerde (vooral) dames er met liefde en passie hun beroep van maken. Deze mensen worden door de nieuwe regelgeving volledig onnodig hun beroep uitgejaagd, omdat er aan de nieuwe eisen bijna niet meer te voldoen is. Door de duidelijke financiële verslechteringen worden de vraagouders bovendien min of meer gedwongen hun kinderen naar een crèche te doen en de arbeidsverhouding met de gastouder op te zeggen.

Toch bijzonder dat dezelfde regering, die voor het eerst aantrad met een Minister voor Jeugd en Gezin en de opvangregelingen (nog maar 2 jaar geleden!) drastisch wijzigde ten faveure van thuisopvang en werkende vrouwen, nu een koerswijziging van 180 graden instuurt. Hierdoor worden niet alleen kleine kinderen ernstig gedupeerd door bijna verplichte crècheopvang, maar tevens worden duizenden "kleine zelfstandigen" - gastouders dus - gedwongen om op een andere manier in hun inkomen te voorzien. Gezien het profiel van de gemiddelde gastouder (vaak oudere dames en lager opgeleiden) betekent dit in veel gevallen automatisch terugvallen op een uitkering. En dan hebben we het nog niet eens over nu werkende vaders en moeders die een goede opvang van hun kinderen belangrijker vinden dan de eigen baan. En dus (ten dele) zullen gaan stoppen met werken.

woensdag, augustus 26, 2009

Mexicaanse griep heeft nu ook gevolgen voor gastouders

Iedereen weet inmiddels wel dat de Mexicaanse griep vrij ernstige gevolgen voor het sociale verkeer in Nederland heeft. De zomervakanties lopen zo’n beetje op hun einde en scholieren, studenten en werkende mensen hervatten allemaal het dagelijkse leven. Overheidsinstanties, schoolbesturen, ziekenhuizen, huisartsen en medische diensten draaien overuren om de gevolgen van de griep binnen de perken te houden en massale paniek te voorkomen.

Dit alles heeft ook gevolgen voor de gastouders en gastouderbureaus in Nederland. Uit een brief van de GGD Gelderland Midden blijkt dat de GGD de inspectie kinderopvang tijdelijk gaat opschorten. De hulpdienst kampt namelijk met een overvloed aan werkzaamheden in verband met de Mexicaanse griep en zet artsen, verpleegkundigen en inspecteurs specifiek in om de griep te bestrijden.

Het streven van de GGD is natuurlijk alleen maar te prijzen, maar het betekent ook dat de inspecties van gastouders uitgesteld zullen worden. Voor de gastouders en de gastouderbureaus kan deze vertraging serieuze financiële gevolgen hebben. Als een gastouder straks niet aan de slag kan omdat er nog geen controle is geweest, is dat natuurlijk waanzin: een situatie waar geen enkele partij vrolijk van wordt! Daarom pleit ik voor een andere oplossing.

Schaf de eis af dat men straks alleen gastouder kan worden na een bezoek door de GGD. Door deze regel te rigide te hanteren creëert de GGD niet alleen een enorme hoeveelheid werk voor zichzelf, met alle gevolgen van dien in tijd en geld, maar ook frustreert de overheid een proces waar vaak enige spoed bij is geboden – het bijeenbrengen van kinderen die dat nodig hebben met ouders die hun goede opvang kunnen bieden. Een alleszins acceptabel alternatief zou kunnen zijn dat de GGD alle gastouderbureaus gaat bezoeken en inspecteren, en steekproefsgewijs de gastouders.

Den Haag, laat de Mexicaanse griep niet de enige kwaal op uw prioriteitenlijstje zijn, want er zijn ook kwalen die niet met een prik te verhelpen zijn!

WENDELINE VAN LUIJK
www.flexmoeders.nl

dinsdag, juli 21, 2009

Het vervolg...

Eindelijk dan het vervolg op mijn eerdere update over de kinderopvangdiscussie in Den Haag. In de Ministerraad zijn er concrete richtlijnen goedgekeurd. Voor gastouders goed om te weten wat deze nieuwe wet voor hen precies inhoudt:

Voor alle huidige en toekomstige gastouders geldt dat zij een diploma gastouderopvang verwerven. Dit diploma geldt dan als een beroepskwalificatie en moet officieel erkend zijn en minimaal MBO2 niveau hebben.

Voor huidige gastouders:
- Normaal krijg je een diploma nadat je een opleiding bij een erkend opleidingsinstelling hebt gevolgd, dit hoeft nu NIET. Deze uitzondering geldt alleen voor gastouders die nu 'gastouderen’, en deze kunnen dan zonder de desbetreffende opleiding een examen doen. (Het examen moet wel voor 1 januari 2011 worden afgelegd)
- Een andere manier om een diploma te verwerven is door middel van een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) bij een erkende EVC-aanbieder. Met deze procedure kan een werknemer laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring al heeft en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft. Na het succesvol volgen van een EVC-procedure krijgt de werknemer een ervaringscertificaat.

Voor toekomstige gastouders:
Om gastouder te worden komen een aantal erkende MBO-opleidingen in aanmerking: (Iedereen met een hogere opleiding in dezelfde richting zal worden vrijgesteld.)
- Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2: het kwalificatieprofiel van een gastouder past goed deze opleiding
- Daarnaast wordt er een speciale opleiding ontwikkeld: ‘Helpende Zorg en Welzijn met specialisatie gastouder’.

Het Examen
Tot 1 januari 2011 is het mogelijk om zonder opleiding examen te doen voor de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn/Gastouder. Het door de convenantpartijen vastgestelde beroepscompetentieprofiel (BCP) is hierbij de maat waarlangs gemeten wordt. Het BCP is naar mijn mening zeer goed haalbaar voor de meerderheid van de huidige gastouders. Zodra het mogelijk is om je hiervoor aan te melden, laat ik het weten.

Andere eisen
Naast de beroepskwalificatie moet elke gastouder beschikken over een EHBO volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en (als dit niet alsnog als onwerkbaar wordt bestempeld) bezocht zijn door de GGD. Alleen dan kan je als gastouder worden ingeschreven in het nieuwe landelijke register kinderopvang, en ontvangen de ouders van de kinderen de kinderopvangtoeslag.

woensdag, juni 10, 2009

Den Haag luistert tóch…

Vorige week was het laatste debat in de Tweede Kamer over de Wet Kinderopvang. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg een golf van kritische vragen over zich heen. En terecht, want deze wet vormt al tijden een taaie dobber en had wat mij betreft nog wel wat verder verfraaid mogen worden.

Kort gezegd wil Dijksma dat met name de gastouderopvang rigoureus wordt gestript. De belangrijkste oorzaken hiervoor is ten eerste de stijging van 400% in de afgelopen jaren, van het aantal kinderen dat wordt opgevangen door gastouders. Daarnaast is het oneigenlijk gebruik en misbruik dat van deze regeling werd gemaakt een oorzaak. Bezuinigingen moeten het veel te grote subsidiebedrag dat hieraan is opgegaan vereffenen.

Dijksma wil daarom meer controle op de gastouders en gastouderbureaus. Gastouders moeten een EVC-verklaring (ervaringscertificaat) behalen, gastouderbureaus moeten hun bemiddelingskosten transparanter maken en een gastouder mag maar op één adres oppassen: op het eigen woonadres, bij de vraagouder thuis of (nieuw) op een adres waar de kinderen van meerdere gezinnen bij elkaar komen.

Tot onze verbazing kwam de koppeling tussen aantal gewerkte uren en opvanguren – die door Dijksma onuitvoerbaar was verklaard – weer ter sprake. Deze koppeling is uiteraard noodzakelijk als je oneigenlijk gebruik wilt tegengaan. De kosten voor de handhaving zouden nu nog de baten overstijgen, maar deze koppeling komt er zodra het mogelijk is.

Hier en daar hapert de wet nog. De flexibiliteit van de gastouderopvang wordt bedreigd doordat de opvang maar op één adres mag plaatsvinden. Die beperking van het aantal adressen is volstrekt overbodig. Daarnaast is de overgangsregeling voor gastouders om een certificaat te halen nog niet goed geregeld. De kosten hiervoor kunnen oplopen van 500 tot wel 1.000 euro per persoon. Dat staat onevenredig in verhouding tot de verdiensten die zij ontvangen uit het gastouderschap.

Dat eerste punt (opvang op één adres) mag de Eerste Kamer uit de wet halen. Vanuit de branche zullen we met een oplossing komen voor de overgangsregeling.

Al met al vind ik het natuurlijk uitstekend dat Dijksma de gastouderopvang naar een bepaald niveau trekt. Bijna alle adviezen van het PKGO zijn verwerkt in de wetswijziging. Dat stemt mij als burger gerust. Er wordt dus nog wel geluisterd naar goede adviezen.

Wordt vervolgd!

vrijdag, mei 08, 2009

Mooi werk

Mooi werk van Gjalt Jellesma van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), die o.a. de Telegraaf en het Nederlands Dagblad haalde met zijn pleidooi baby’s bij goed opgeleide gastouders onder te brengen in plaats van bij de reguliere kinderopvang. En logisch ook: oppassen op een baby is immers iets heel anders dan op een peuter.

Jellesma spreekt daarbij een mooie verwachting uit, waar ik mij best in kan vinden: ouders zullen meer vertrouwen hebben in een gekwalificeerde gastouder die op maximaal drie baby’s tegelijk past dan in een grootschaliger kinderdagverblijf met kinderen van 0 tot 4 jaar.

Als dat inderdaad zo is, betekent dat een boost voor de arbeidsmarkt: ouders gaan sneller weer aan het werk omdat ze meer vertrouwen hebben in de opvang van hun pasgeborene en de gastouderopvang professionaliseert en breidt uit. Dat wil zeggen dat gastouder steeds meer als een volwaardig beroep gezien wordt. En terecht!

woensdag, mei 06, 2009

Er is goed nieuws!

Vorige week heb ik mijn klanten met veel plezier het volgende bericht gestuurd. Het bericht is echter voor iedereen die deze blog volgt, en (nog) niet klant is, ook interessant! Bij deze ...

Er is goed nieuws! Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met het volgende:
  • Informele Gastouderopvang is van de baan
    De “2,50 regeling” (=Informele Gastouderopvang) wordt inderdaad geschrapt. Dat is nu definitief besloten.
  • Formele Gastouderopvang wordt toegankelijker

Wat er na het schrappen van de Informele Gastouderopvang overblijft, is de regeling voor Formele Gastouderopvang en daarvoor geldt:

  • opvang mag zowel op het adres van de gastouder, als op het adres van de vraagouder.
  • het bedrag waarover ouders een vergoeding (de kinderopvangtoeslag) krijgen, wordt volgend jaar vijf euro per uur. Dit jaar is dat 6,10 euro.
  • gastouders moeten aan een opleidingseis en kwaliteitseisen voldoen.

Opleidingseis
Voor vraagouders en gastouders is eigenlijk alleen het tarief en de opleidingseis nieuw. Over de opleidingseis is nog niet veel bekend, maar volgens ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker ziet het er als volgt uit: ,,Er wordt niet een gespecialiseerde opleiding gevraagd van de gastouder, maar er wordt wel een 'competentieprofiel' opgesteld. Ervaren opvoeders met weinig scholing kunnen daardoor gewoon gastouder worden of blijven'', zegt hij. Voor zover dat opa's en oma's betreft, zullen zij volgens Anker ,,met hun levens- en opvoedervaring moeiteloos passen'' in de vrijdag opgestelde overheidseisen.

Extra eisen aan bureaus
Aan gastouderbureaus zijn ook extra eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld de verplichte ‘kassiersfunctie’. Dat houdt in dat het bureau het oppasgeld en de bureaukosten moet innen bij vraagouders en de oppasgelden moet uitbetalen aan de gastouders. Die rol vervult Flexmoeders.nl al dus daarin lopen we vooruit!

Niet voor niets
Al het lobbywerk binnen het Platform Kwaliteit Gastouderopvang (PKGO), heeft dus z’n vruchten afgeworpen! We zijn er nog niet, maar alle serieuze gastopvang blijft in ieder geval bestaan. Mochten jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie nog de reactie van het PKGO in het
officiële persbericht lezen.

Veel dank allemaal
Via deze weg wil ik jullie ook bedanken voor alle handtekeningen op
www.gastouderpetitie.nl. Mede dankzij jullie steun hebben we dit nu al kunnen bereiken.

vrijdag, april 17, 2009

Shopperssubsidie blijft?

Gisteren was ik bij het programma Standpuntcafe op Radio 1 om te praten over het totstandkomen nieuwe gastouderregeling. Zowel de presentator, Frank du Mosch en de stamgast, Bas Eenhoorn, vielen even stil toen ik zei dat iemand maar 1 uur in het jaar hoeft te werken, om een heel jaar lang, voor 5 dagen in de week, in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Daar hadden ze geen idee van. En veel mensen hebben daar geen idee van, blijkt uit de reacties van vanmorgen.

“Dan begrijp ik wel dat de wet wordt aangepast”, hoor ik zojuist op kantoor. Maar nee, dat is nu juist het probleem. Dáár wordt de wet niet op aangepast. Deze ‘shopperssubsidie’ blijft bestaan. Misbruik is dus nog steeds mogelijk in het huidige voorstel; en dan is het wel heel moeilijk besparen.

Ik – wij, het PKGO – blijven daarom nog even op de barricade staan, als jullie het goed vinden. Want dit kost de overheid en de belastingbetaler krankzinnig veel geld. Geld dat we veel beter kunnen besteden.

donderdag, april 16, 2009

‘Oma raakt oppasgeld kwijt’

Aldus kopt het AD, en ook het NOS Journaal heeft een item waarin het einde van de ‘opa en oma regeling’ wordt aangekondigd.

Opa en oma regeling? Waar hebben we het over? Die vergoeding van € 2,50 per uur was wat mij betreft geen kinderopvangregeling. Daar kun je absoluut niet mee uit de voeten als werkende ouder.

Duidelijk moet worden dat de gastouderregeling blijft bestaan maar dat de onderverdeling van de kinderopvangsubsidie (formeel = € 4,00 per uur vs informeel = € 2.50 per uur) van de baan is. Dit betekent niet dat de opa’s en oma’s nu geen gastouders mogen zijn! Iedereen die het werk als oppas serieus neemt - bereid is om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen, een Ervaringstoets doet en een EHBO cursus volgt - blijft gastouder.

Dus van het afschaffen van onderverdeling tussen formeel en informeel ben ik niet erg onder de indruk. Sterker nog, dat is een eerste stap in de goede richting. De regeling die overblijft moet ‘opvang bij de kinderen thuis’ omvatten. En arbeidsuren en opvanguren moeten aan elkaar gekoppeld worden. Alleen dan wordt de opvang inzichtelijk en dus controleerbaar. Hierdoor voorkom je gesjoemel met subsidiegeld en kan de branche zich weer richten op de kwaliteit van gastouderopvang. Want daar moet het uiteindelijk om draaien. Zo is de kinderopvangregeling goed en toegankelijk en kunnen moeders rustig aan het werk.

Was het überhaupt niet het plan om met de subsidie voor informele opvang meer mensen, en dan met name vrouwen, aan het werk te krijgen? Afgezien van de flexibiliteit waar in toenemende mate behoefte aan is, schept kinderopvang ook weer flexibel werk. Veel moeders zouden graag een ‘gastkind’ erbij nemen naast de zorg voor hun eigen kind. Zo moeilijk is die optelsom niet.

Ben ik de enige die zich druk maakt? Nee. Getuige de forse online discussies (o.a. op rtl.nl) en de overload aan digitale handtekeningen voor de gastouderpetitie waar ik gisteren over schreef. Ik hoop echt dat de boodschap nu eindelijk aankomt!

woensdag, april 15, 2009

WGO Kinderopvang uitgesteld

Gisteren werd ik, samen met vele andere kinderopvangprofessionals, verrast door het volgende bericht:

Ter informatie.

Hedenmiddag heeft er een extra procedurevergadering plaatsgevonden in de Commissie OCW. Daarin is besloten dat het WGO
[wetgevingsoverleg] kinderopvang wordt uitgesteld. Dit vanwege het rondzwermen van uitgelekte plannen van de staatssecretaris en het uitblijven van de antwoorden van de staatssecretaris op de vragen in het verslag. Een nieuwe datum wordt nader bekend gemaakt.

Mijn eerste reactie: halen ze 2010 dan nog wel als streefjaar voor de nieuwe wet? Dat is nu nog onduidelijk. In principe is het wel de bedoeling dat de wet in 2010 in werking treedt, omdat een jaar extra werk natuurlijk ook extra kosten met zich meebrengt.

Wat ik ook vermoed, is dat het wetgevingsoverleg is uitgesteld omdat het nu al duidelijk is dat er een hoop mitsen en maren voor ouders en gastouders aan de plannen van Dijksma vastzitten. Via gastouderpetitie.nl konden belanghebbenden een lans breken voor goede en betaalbare gastouderopvang, iets dat massaal is gebeurd. Ook konden bezoekers ‘Den Haag mailen’ via de site. Ook dat gebeurde veelvuldig. Resultaat: een IT-crash. Vele Tweede Kamerleden kregen te maken met overstroomde mailboxen...

vrijdag, april 03, 2009

Eén CAO voor alle werknemers in de KO

Het klinkt mooi, maar is het dat ook? Wat we weten, is dat branchebreed de lonen met een procent stijgen, waar ingezet was op 3,5. Zonder daar verder een oordeel over te vellen, wacht ik even af tot maandag. Dan wordt namelijk de volledige tekst gepubliceerd.

De Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en de MOGroep Kinderopvang zijn overigens samen in onderhandeling gegaan. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Het zijn concurrenten. Eigenlijk al te gek voor woorden dat een relatief kleine branche twee brancheverenigingen heeft maar het was nodig omdat de MO te bureaucratisch, te betuttelend en te ondoorzichtig te werk ging en nog steeds gaat. Ik ken veel vakgenoten (mijzelf incluis) die daarom van de MOGroep zijn overgestapt naar de Branchevereniging... En nu zijn ze dus samen in onderhandeling gegaan. Is de MOGroep al zover, vraag ik me af?

vrijdag, maart 27, 2009

Reminder: belastingteruggave kinderopvang 2008

De georganiseerden onder ons hebben hem natuurlijk allang ingediend – de belastingopgave 2008. Maar is ook het kopje ‘kinderopvang’ ingevuld? Voor kinderen die in 2008 naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder die is aangesloten bij een gastouderopvang gingen geeft de belasting een deel van de gemaakte kosten terug. Zie de website toeslagen.nl voor de voorwaarden, en vergeet niet de iack waar ik vorige week al over schreef.

Een praktisch voorbeeld:

Gaat je kind 2 dagen per week naar een gastouder en verdien je minder dan 1200 euro per maand, dan krijg je per uur 4,80 euro terug. Dat is voor een heel jaar bij elkaar toch ruim 3700 euro!

De blauwe envelop wacht nog tot 1 april! Laat hem dus niet liggen...

dinsdag, maart 17, 2009

Controle kinderopvang anders organiseren

‘Meer aandacht voor toezicht kinderopvang nodig’, las ik afgelopen donderdag op werkeninkinderopvang.nl.

De GGD wordt op dit moment geacht kinderopvanginstellingen te controleren en dus ook de gastouderbureaus. Dat blijkt onhaalbaar. Dat weten we en dat wordt ook nog eens bevestigd in het rapport "Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2007". Maar in plaats van ontlasting van de GGD, gaat het nieuwe wetsvoorstel van Dijksma nog een stap verder. De Staatsecretaris wil graag dat de GGD alle duizenden oppasadressen gaat controleren die door de gastouderbureaus worden bemiddeld.

Het masterplan luidt als volgt:
‘Gemeenten zouden meer aandacht moeten hebben voor de continuïteit en borging van de kennis over kinderopvang. Volgens de inspectie kan op eenvoudige wijze veel worden gewonnen door de gemeenten. Gemeenteambtenaren zouden meer tijd moeten krijgen voor kinderopvang zodat zij meer deskundigheid opbouwen. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD-Nederland implementeert de inspectie momenteel een geautomatiseerd landelijk systeem, dat het gehele toezichtproces vanaf 1 januari 2010 beter gaat ondersteunen. De inspectie wil gemeenten waar het toezicht goed verloopt in 2009 betrekken bij verbeteracties in gemeenten waar dit niet het geval is.’


Ik vrees echter dat hiermee een nog groter uitvoeringsprobleem en onnodige bureaucratie ontstaat.

Er is een simpele en zeer effectieve oplossing: De invoering van een landelijk register waarbij gastouders en iedereen die gebruik maakt van gastouderopvang wordt ingeschreven. Bij aanmelding moet elke oppassituatie aan alle kwaliteitseisen voldoen en alleen dàn ontvangen de desbetreffende ouders kinderopvangtoeslag. De gastouderbureaus zijn verantwoordelijk voor de aanmelding en het bewijs dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en de controles zijn uitgevoerd. Daarmee zorg je voor 100% controle en voorkom je vertraging bij de start van de opvang (omdat de GGD niet voldoende capaciteit heeft om de gastouder vooraf te bezoeken). De gastouderbureaus hebben hiervoor de kennis en kunde in huis en zijn hierin gespecialiseerd. De bureaus die dat niet hebben - de beunhazen - vallen af. Ook heeft de belastingdienst dan een register waarin zij steekproefsgewijs haar controles kan uitvoeren.

Drie vliegen in één klap:

  1. waterdicht controlesysteem;
  2. beunhazen vallen af;
  3. belastingdienst kan eenvoudig controleren.
Dit idee voor een landelijk register – ook wel het register gastouderopvang (CRG) genoemd – komt van het Platform Kwaliteit Gastouderopvang en past naadloos in het streven van de overheid naar versimpeling en deregulering waar mogelijk.

donderdag, maart 12, 2009

EénVandaag praat met de gastouders


Volgens EénVandaag (dinsdag 10 maart) was de kinderopvang van Nederland lang ‘het lachertje van Europa’. Ouders werden in ons land geacht te werken, maar voldoende opvang voor hun kinderen ontbrak. Dus werd er geïnvesteerd. Inmiddels kunnen we constateren dat nu blijkt hoeveel het allemaal kost, er weer wordt bezuinigd. Hap-snap beleid waarvan -als OCW/Dijksma d'r zin krijgt is - de gastouderopvang de dupe is. Maar gelukkig krijgt ze van de media en vanuit de branche de wind van voren.

In deze uitzending komen verschillende betrokkenen aan het woord die volgens mij goed verwoorden waar de pijn zit. Gastouderbureaus en gastouders gaan er fors op achteruit met het terugschroeven van de vergoedingen. En dat terwijl gastouders juist zo nodig zijn voor werkende ouders. Ten eerste omdat ze flexibel zijn. De moeder die hier aan het woord komt bijvoorbeeld begint met werken drie kwartier voordat het kinderdagverblijf open gaat. En zij heeft dan nog een kinderdagverblijf in de buurt: in veel landelijke gebieden is ook dit niet het geval.

Op deze manier wordt het de gastouderbranche wel heel erg moeilijk gemaakt. Hou dan je ouders maar eens aan het werk...

Vergoedingsregeling kinderopvang niet bekend; ouders laten geld liggen

Kinderopvang gaat waarschijnlijk meer kosten, maar blijkbaar niet zoveel meer als we dachten. Sinds 1 januari is er namelijk een vergoedingsregeling van kracht, de zogeheten inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack), alleen wist bijna niemand hiervan. Zelfs oudervereniging BOINK bleef erover in het duister.

Dit artikel met video van RTL Nieuws zet een en ander nog eens op een rijtje.
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/03_maart/10/binnenland/0309_2100_kinderopvang_duurder.xml

Doe er dus je voordeel mee, zou ik zeggen!

dinsdag, februari 24, 2009

Nog geen nieuws

Tot op heden is er overigens nog geen nieuws uit de Ministerraad of Tweede Kamer m.b.t. de Wetswijziging Kinderopvang...

Gastouder zijn, is een mooie baan

Wat een gekkenhuis op de Negenmaandenbeurs afgelopen week. Wij hebben ruim 24.500 Flexmoeder-tassen uitgedeeld; voornamelijk aan kersverse, aankomende of aspirant-moeders. En ik heb met zoveel mensen gepraat dat het nog steeds gonst in mijn hoofd... Maar daar ben ik natuurlijk alleen maar blij om, want wij (Flexmoeders) hebben veel bezoekers kunnen vertellen over de voordelen van gastouderopvang.

Wat ik al vermoedde bleek inderdaad nog steeds het geval: mensen denken niet direct aan gastouderopvang als ze kinderopvang nodig hebben. Terwijl het een aantrekkelijk alternatief is voor de de crèche of de BSO. Ook voor de emancipatie van niet-werkende moeders, is gastouderopvang een goede oplossing. Vrouwen met kinderen kunnen als gastouder de zorg voor hun ‘gastkinderen’ ideaal combineren met de zorg voor hun eigen kinderen. En dat realiseren mensen zich echt te weinig: dit zie je o.a. terug in de emancipatiemonitor, die afgelopen week met cijfers kwam die minister Plasterk zorgen baarden.

(Aanstaande) moeders denken niet aan gastouderschap als serieuze baan. Of het komt gewoon niet in ze op om het te gaan doen. Jammer, want ik heb met veel vrouwen gesproken die naast hun baan als moeder graag zouden willen werken, maar geen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Of nog erger, vrouwen die hun parttime baan zijn kwijtgeraakt door de crisis en graag weer aan de slag willen.

'Gastouder' zijn, is een hele leuke baan, goed te combineren met eigen kinderen, het verdient goed en het is flexibel. De vraag is groot en wordt alleen maar groter. Om maar iets te noemen: de zorgsector in Nederland moet groeien. Voor alle moeders die in de zorg werken is gastouderopvang dé vorm van opvang vanwege de flexibiliteit die de creches niet kennen.

Dus, voor vrouwen die graag zelfstandig ondernemer willen zijn, aan de slag willen, goed willen verdienen en graag met kinderen werken: word gastouder!

maandag, februari 16, 2009

Joe the Plumber

Gisteren kreeg ik een mailtje van een gastouder waar we in Nederland blij mee mogen zijn. Zij past al jaren op een paar kinderen, waaronder haar eigen kleinkind. Naar ieders volle tevredenheid; ouders, kinderen en zijzelf kunnen zich in de handjes knijpen. Zij maakt zich echter zorgen over de consequenties die de verlaging van het terug te vragen tarief voor ‘informele opvang’ met zich meebrengt:

“De ouders van mijn oppaskindjes hebben het niet breed. Laat het niet gebeuren dat de opvang voor hen onbetaalbaar wordt (een vergoeding over slechts 2,50 per uur is echt heel heel laag!)”

Deze vrouw die zelf gastouder is, verwoordt heel oprecht de angst die ik zelf ook een beetje voel. Daarom wil ik haar stem ook laten horen aan de politiek en alle werknemers en werkgevers in de kinderopvang. Misschien is zij wel een beetje de ‘Joe the Plumber’ in het verhaal van nieuwe Wet Kinderopvang. Dat talent heeft ze zeker, and I quote:

“Ik zou zeggen, wees blij met een ieder die gastouder wil zijn. Ik ben zeer tevreden over mijn gastouderbureau. Ik hoop dat de overheid maar ook de gastouderopvang zelf de gevolgen van de plannen zullen heroverwegen om de consequenties voor mij, de kinderen waar ik op pas en hun ouders niet zo groot te laten zijn als nu gepresenteerd.”

Bijna in de 2de kamer...

Afgelopen vrijdag is de wetswijziging Kinderopvang door het kabinet goedgekeurd. Dit betekent dat de wet op ieder moment naar de Tweede Kamer kan worden gezonden. We houden dit scherp in de gaten en ik hou jullie op de hoogte.

maandag, februari 09, 2009

It takes a village to raise a child

Vorige week stuitte ik op een schitterend artikel in de Volkskrant, waarin de noodzaak van gastouders werd onderstreept. Maar nu eens niet vanuit een politieke of sociale invalshoek, maar vanuit de evolutie. Onderzoek van primatoloog en antropoloog Sarah Blaffer Hrdy toont aan dat de zorg voor kinderen door anderen dan de ouders heel natuurlijk is. Niet voor niets bestaat de uitdrukking: ‘It takes a village to raise a child.’

Hrdy deed onderzoek naar ‘moederen’ in verschillende gemeenschappen. Belangrijkste conclusie: zorg van derden is van groot belang voor de overleving van het kind. In jagers/verzamelaars-gemeenschappen vergrootte bijvoorbeeld de aanwezigheid van een oma de overlevingskansen van een kind aanzienlijk, vanwege de rol die zij heeft in het zoeken naar voedsel.

Wat wij onder een ‘kerngezin’ verstaan – vader, moeder en kind(eren) – is historisch gezien een hele nieuwe uitvinding. Niet dat ik er daarom tegen ben, integendeel zelfs, maar we kunnen wel met een gerust hart een beroep op anderen doen. Dat juicht Moeder Natuur alleen maar toe!

maandag, februari 02, 2009

Gelukkig is er gastouderopvang

Scholen, niet ouders zijn verantwoordelijk voor buitenschoolse opvang van kinderen. Zo werd vastgesteld in het algemeen overleg over kinderopvang afgelopen december, waarvan ik onlangs het verslag ontving. In wezen houdt deze vaststelling niet meer in dan een verschuiving van de verantwoordelijkheid. Dat blijkt.

"Gelukkig is er gastouderopvang", zegt mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD). “Dat is een ontlasting van de wachtlijsten en bereikbare kinderopvang is weer een stap dichterbij.”

Maar ze waarschuwt ook, samen met mevrouw Kranenveld (PvdA): “Met dit kabinet dreigt de betaalbaarheid [van kinderopvang] toch ook wel in het geding te komen.”(…) “Aan de ene kant is er een groep hardwerkende mensen die vooral aan het werk moet blijven en de regelingen nodig heeft. Aan de andere kant is er een groep profiteurs, laat ik het zo maar gewoon zeggen, die de kinderopvangregeling niet voor de juiste doeleinden gebruikt. Zij maken de regeling dus onbetaalbaar en houden de capaciteit bezet die zo hard nodig is”, aldus Dezentjé Hamming.


Goed punt. Oplossing? Koppel de opvangtijden aan de werktijden. Dat wil zeggen: je hebt recht op opvangvergoeding voor de uren die je werkt. Die koppeling is echter makkelijker gezegd dan gedaan, dat weten we. Zeg dan: ouders kunnen een tegemoetkoming aanvragen over maximaal 5 dagen (alleenstaanden) of 3 dagen in de week (twee-oudergezinnen) en in totaal nooit voor meer dan 40 uur. Daarmee voorkom je excessen en maak je misbruik onaantrekkelijk.

Zie ook het PKGO's Totaalplan Kinderopvang, paragraaf 1.1 Geen declaratie niet gebruikte uren en maximalisering declarabele opvanguren .

dinsdag, januari 27, 2009

Ondertussen in Den Haag...

Hier een kleine update:

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma voor gastouderopvang ligt momenteel bij de Raad van State. Wat daar precies in staat weet bijna niemand. Wel weten we dat de vergoeding omlaag gaat en dat ze een scheiding wil tussen zogeheten ‘formele’ en ‘informele’ gastouderopvang. Waarbij de informele variant natuurlijk meer inboet aan vergoeding dan het andere.

De Raad van State legt het voorstel op z'n vroegst eind februari weer terug bij de staatssecretaris. Als zij het snel eens worden, treedt de wet gastouderopvang in 2010 in werking. Zo niet, dan moet het ministerie van OC&W weer aan de slag, en gaat het dus langer duren...

Wat mij vooral bezighoudt, is waar dan de grens ligt tussen formeel en informeel. Wat zijn de criteria voor een formele gastouderopvang? OCW ziet graag dat zo'n 60 procent van de gastouderopvang onder het kopje informeel (wat ze ook wel 'thuisopvang' noemen) zou vallen. Dupeer je daar dan niet heel veel ouders en gastouders mee?

Het lijkt er op dat het onderscheid moet worden gezocht in opleidingsniveau. Volgens mij is een goede gastouder iemand die het leuk vindt om voor kinderen te zorgen, of hij of zij nu doctorandus in de natuurkunde is of net het VMBO heeft afgemaakt. Opleiding is noch noodzakelijk noch een garantie voor kwaliteit in kinderopvang. Aantoonbare ervaring en een 'clear record' is dat naar mijn idee wel.

Ik wacht met smart en hou jullie op de hoogte!

donderdag, januari 22, 2009

Het gezin is geen eiland

“We zien ons werk als een stukje ontlasting voor de ouders en we helpen de kinderen in hun ontwikkeling. “ zegt Sanne Smit van Kids at Home, opvang voor kinderen met problemen of een achterstand.

Fantastisch! Blijkbaar is het niet meer erg om hardop te zeggen dat ouders met kinderen met extra behoeften 'ontlast' mogen worden. Nog mooier is als alle ouders dat hardop durven zeggen.

Jammer genoeg is dat niet altijd het geval: veel gezinnen zijn eilandjes. Meekijken wordt als bemoeienis bestempeld; één opmerking over de opvoeding is vaak aanleiding voor knallende ruzie tussen de beste vrienden. We moeten het allemaal zelf kunnen.

Voor de kinderen is dit allesbehalve een ideale situatie. Hun opvoeding wordt, als ze geluk hebben, door twee ouders gedeeld. Maar er zijn ook veel eenoudergezinnen. Stel nou dat die ene ouder het zwaar heeft, het niet aankan of doodgewoon fouten maakt, dan zijn de kinderen 'het bokje'.

Er is niemand die meekijkt en zegt, "kinderen, mama heeft het even helemaal gehad, wij gaan naar de speeltuin" of tegen de moeder: "ga jij maar even slapen, de kinderen kunnen bij mij spelen vanmiddag."

De kinderopvang kan een eerste stap zijn naar het doorbreken hiervan. Gastouderopvang meer nog dan de kinderdagopvang. Leidsters hebben vaak nog niet genoeg ervaring of opleiding of zicht op de kinderen, maar gastouders wel gezien het één op één contact dat zij met de kinderen hebben.

Goed voor de kinderen en goed voor de ouders dus. Tel die ook maar op bij de veelheid aan argumenten om gastouderopvang te behouden: het feit dat gastouderopvang de wachtlijsten verkort, beter is gebleken dan de crèche voor het welbevinden van kinderen en hoger scoort op de tevredenheid van ouders dan geïnstitutionaliseerde opvang (KDV en BSO).

woensdag, januari 14, 2009

In dromenland misschien...

‘Ik ben voornemens om het stelsel van gastouderopvang ingrijpend te herzien.’

Deze zin uit de brief die ik (en velen met mij) vlak voor de kerst van staatssecretaris Dijksma kreeg, zingt steeds vaker door mijn hoofd. Haar wetsvoorstel komt er ‘begin 2009’ aan. Want al ben ik blij met de berichten dat gastouderbureaus mogen blijven, een paar puntjes uit het persbericht van diezelfde dag baren mij nog steeds zorgen.

De verlaging van het terug te vragen tarief voor kinderopvang vind ik wel een beetje zuur – zo stimuleer je gastouderopvang niet, terwijl het juist zo’n goede oplossing voor de groeiende wachtlijsten is.

Maar de GGD ook opzadelen met nog meer controles? Nu komen ze al capaciteit tekort. Deze combinatie lijkt me niet haalbaal; laat die verantwoordelijkheid bij de bureaus en controleer steekproefsgewijs.

Verlaging van het terug te vragen tarief én verscherpte eisen? In dromenland misschien...