vrijdag, maart 27, 2009

Reminder: belastingteruggave kinderopvang 2008

De georganiseerden onder ons hebben hem natuurlijk allang ingediend – de belastingopgave 2008. Maar is ook het kopje ‘kinderopvang’ ingevuld? Voor kinderen die in 2008 naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder die is aangesloten bij een gastouderopvang gingen geeft de belasting een deel van de gemaakte kosten terug. Zie de website toeslagen.nl voor de voorwaarden, en vergeet niet de iack waar ik vorige week al over schreef.

Een praktisch voorbeeld:

Gaat je kind 2 dagen per week naar een gastouder en verdien je minder dan 1200 euro per maand, dan krijg je per uur 4,80 euro terug. Dat is voor een heel jaar bij elkaar toch ruim 3700 euro!

De blauwe envelop wacht nog tot 1 april! Laat hem dus niet liggen...

dinsdag, maart 17, 2009

Controle kinderopvang anders organiseren

‘Meer aandacht voor toezicht kinderopvang nodig’, las ik afgelopen donderdag op werkeninkinderopvang.nl.

De GGD wordt op dit moment geacht kinderopvanginstellingen te controleren en dus ook de gastouderbureaus. Dat blijkt onhaalbaar. Dat weten we en dat wordt ook nog eens bevestigd in het rapport "Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2007". Maar in plaats van ontlasting van de GGD, gaat het nieuwe wetsvoorstel van Dijksma nog een stap verder. De Staatsecretaris wil graag dat de GGD alle duizenden oppasadressen gaat controleren die door de gastouderbureaus worden bemiddeld.

Het masterplan luidt als volgt:
‘Gemeenten zouden meer aandacht moeten hebben voor de continuïteit en borging van de kennis over kinderopvang. Volgens de inspectie kan op eenvoudige wijze veel worden gewonnen door de gemeenten. Gemeenteambtenaren zouden meer tijd moeten krijgen voor kinderopvang zodat zij meer deskundigheid opbouwen. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD-Nederland implementeert de inspectie momenteel een geautomatiseerd landelijk systeem, dat het gehele toezichtproces vanaf 1 januari 2010 beter gaat ondersteunen. De inspectie wil gemeenten waar het toezicht goed verloopt in 2009 betrekken bij verbeteracties in gemeenten waar dit niet het geval is.’


Ik vrees echter dat hiermee een nog groter uitvoeringsprobleem en onnodige bureaucratie ontstaat.

Er is een simpele en zeer effectieve oplossing: De invoering van een landelijk register waarbij gastouders en iedereen die gebruik maakt van gastouderopvang wordt ingeschreven. Bij aanmelding moet elke oppassituatie aan alle kwaliteitseisen voldoen en alleen dàn ontvangen de desbetreffende ouders kinderopvangtoeslag. De gastouderbureaus zijn verantwoordelijk voor de aanmelding en het bewijs dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en de controles zijn uitgevoerd. Daarmee zorg je voor 100% controle en voorkom je vertraging bij de start van de opvang (omdat de GGD niet voldoende capaciteit heeft om de gastouder vooraf te bezoeken). De gastouderbureaus hebben hiervoor de kennis en kunde in huis en zijn hierin gespecialiseerd. De bureaus die dat niet hebben - de beunhazen - vallen af. Ook heeft de belastingdienst dan een register waarin zij steekproefsgewijs haar controles kan uitvoeren.

Drie vliegen in één klap:

  1. waterdicht controlesysteem;
  2. beunhazen vallen af;
  3. belastingdienst kan eenvoudig controleren.
Dit idee voor een landelijk register – ook wel het register gastouderopvang (CRG) genoemd – komt van het Platform Kwaliteit Gastouderopvang en past naadloos in het streven van de overheid naar versimpeling en deregulering waar mogelijk.

donderdag, maart 12, 2009

EénVandaag praat met de gastouders


Volgens EénVandaag (dinsdag 10 maart) was de kinderopvang van Nederland lang ‘het lachertje van Europa’. Ouders werden in ons land geacht te werken, maar voldoende opvang voor hun kinderen ontbrak. Dus werd er geïnvesteerd. Inmiddels kunnen we constateren dat nu blijkt hoeveel het allemaal kost, er weer wordt bezuinigd. Hap-snap beleid waarvan -als OCW/Dijksma d'r zin krijgt is - de gastouderopvang de dupe is. Maar gelukkig krijgt ze van de media en vanuit de branche de wind van voren.

In deze uitzending komen verschillende betrokkenen aan het woord die volgens mij goed verwoorden waar de pijn zit. Gastouderbureaus en gastouders gaan er fors op achteruit met het terugschroeven van de vergoedingen. En dat terwijl gastouders juist zo nodig zijn voor werkende ouders. Ten eerste omdat ze flexibel zijn. De moeder die hier aan het woord komt bijvoorbeeld begint met werken drie kwartier voordat het kinderdagverblijf open gaat. En zij heeft dan nog een kinderdagverblijf in de buurt: in veel landelijke gebieden is ook dit niet het geval.

Op deze manier wordt het de gastouderbranche wel heel erg moeilijk gemaakt. Hou dan je ouders maar eens aan het werk...

Vergoedingsregeling kinderopvang niet bekend; ouders laten geld liggen

Kinderopvang gaat waarschijnlijk meer kosten, maar blijkbaar niet zoveel meer als we dachten. Sinds 1 januari is er namelijk een vergoedingsregeling van kracht, de zogeheten inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack), alleen wist bijna niemand hiervan. Zelfs oudervereniging BOINK bleef erover in het duister.

Dit artikel met video van RTL Nieuws zet een en ander nog eens op een rijtje.
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/03_maart/10/binnenland/0309_2100_kinderopvang_duurder.xml

Doe er dus je voordeel mee, zou ik zeggen!