vrijdag, april 17, 2009

Shopperssubsidie blijft?

Gisteren was ik bij het programma Standpuntcafe op Radio 1 om te praten over het totstandkomen nieuwe gastouderregeling. Zowel de presentator, Frank du Mosch en de stamgast, Bas Eenhoorn, vielen even stil toen ik zei dat iemand maar 1 uur in het jaar hoeft te werken, om een heel jaar lang, voor 5 dagen in de week, in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Daar hadden ze geen idee van. En veel mensen hebben daar geen idee van, blijkt uit de reacties van vanmorgen.

“Dan begrijp ik wel dat de wet wordt aangepast”, hoor ik zojuist op kantoor. Maar nee, dat is nu juist het probleem. Dáár wordt de wet niet op aangepast. Deze ‘shopperssubsidie’ blijft bestaan. Misbruik is dus nog steeds mogelijk in het huidige voorstel; en dan is het wel heel moeilijk besparen.

Ik – wij, het PKGO – blijven daarom nog even op de barricade staan, als jullie het goed vinden. Want dit kost de overheid en de belastingbetaler krankzinnig veel geld. Geld dat we veel beter kunnen besteden.

donderdag, april 16, 2009

‘Oma raakt oppasgeld kwijt’

Aldus kopt het AD, en ook het NOS Journaal heeft een item waarin het einde van de ‘opa en oma regeling’ wordt aangekondigd.

Opa en oma regeling? Waar hebben we het over? Die vergoeding van € 2,50 per uur was wat mij betreft geen kinderopvangregeling. Daar kun je absoluut niet mee uit de voeten als werkende ouder.

Duidelijk moet worden dat de gastouderregeling blijft bestaan maar dat de onderverdeling van de kinderopvangsubsidie (formeel = € 4,00 per uur vs informeel = € 2.50 per uur) van de baan is. Dit betekent niet dat de opa’s en oma’s nu geen gastouders mogen zijn! Iedereen die het werk als oppas serieus neemt - bereid is om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen, een Ervaringstoets doet en een EHBO cursus volgt - blijft gastouder.

Dus van het afschaffen van onderverdeling tussen formeel en informeel ben ik niet erg onder de indruk. Sterker nog, dat is een eerste stap in de goede richting. De regeling die overblijft moet ‘opvang bij de kinderen thuis’ omvatten. En arbeidsuren en opvanguren moeten aan elkaar gekoppeld worden. Alleen dan wordt de opvang inzichtelijk en dus controleerbaar. Hierdoor voorkom je gesjoemel met subsidiegeld en kan de branche zich weer richten op de kwaliteit van gastouderopvang. Want daar moet het uiteindelijk om draaien. Zo is de kinderopvangregeling goed en toegankelijk en kunnen moeders rustig aan het werk.

Was het überhaupt niet het plan om met de subsidie voor informele opvang meer mensen, en dan met name vrouwen, aan het werk te krijgen? Afgezien van de flexibiliteit waar in toenemende mate behoefte aan is, schept kinderopvang ook weer flexibel werk. Veel moeders zouden graag een ‘gastkind’ erbij nemen naast de zorg voor hun eigen kind. Zo moeilijk is die optelsom niet.

Ben ik de enige die zich druk maakt? Nee. Getuige de forse online discussies (o.a. op rtl.nl) en de overload aan digitale handtekeningen voor de gastouderpetitie waar ik gisteren over schreef. Ik hoop echt dat de boodschap nu eindelijk aankomt!

woensdag, april 15, 2009

WGO Kinderopvang uitgesteld

Gisteren werd ik, samen met vele andere kinderopvangprofessionals, verrast door het volgende bericht:

Ter informatie.

Hedenmiddag heeft er een extra procedurevergadering plaatsgevonden in de Commissie OCW. Daarin is besloten dat het WGO
[wetgevingsoverleg] kinderopvang wordt uitgesteld. Dit vanwege het rondzwermen van uitgelekte plannen van de staatssecretaris en het uitblijven van de antwoorden van de staatssecretaris op de vragen in het verslag. Een nieuwe datum wordt nader bekend gemaakt.

Mijn eerste reactie: halen ze 2010 dan nog wel als streefjaar voor de nieuwe wet? Dat is nu nog onduidelijk. In principe is het wel de bedoeling dat de wet in 2010 in werking treedt, omdat een jaar extra werk natuurlijk ook extra kosten met zich meebrengt.

Wat ik ook vermoed, is dat het wetgevingsoverleg is uitgesteld omdat het nu al duidelijk is dat er een hoop mitsen en maren voor ouders en gastouders aan de plannen van Dijksma vastzitten. Via gastouderpetitie.nl konden belanghebbenden een lans breken voor goede en betaalbare gastouderopvang, iets dat massaal is gebeurd. Ook konden bezoekers ‘Den Haag mailen’ via de site. Ook dat gebeurde veelvuldig. Resultaat: een IT-crash. Vele Tweede Kamerleden kregen te maken met overstroomde mailboxen...

vrijdag, april 03, 2009

Eén CAO voor alle werknemers in de KO

Het klinkt mooi, maar is het dat ook? Wat we weten, is dat branchebreed de lonen met een procent stijgen, waar ingezet was op 3,5. Zonder daar verder een oordeel over te vellen, wacht ik even af tot maandag. Dan wordt namelijk de volledige tekst gepubliceerd.

De Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en de MOGroep Kinderopvang zijn overigens samen in onderhandeling gegaan. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Het zijn concurrenten. Eigenlijk al te gek voor woorden dat een relatief kleine branche twee brancheverenigingen heeft maar het was nodig omdat de MO te bureaucratisch, te betuttelend en te ondoorzichtig te werk ging en nog steeds gaat. Ik ken veel vakgenoten (mijzelf incluis) die daarom van de MOGroep zijn overgestapt naar de Branchevereniging... En nu zijn ze dus samen in onderhandeling gegaan. Is de MOGroep al zover, vraag ik me af?