vrijdag, mei 08, 2009

Mooi werk

Mooi werk van Gjalt Jellesma van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), die o.a. de Telegraaf en het Nederlands Dagblad haalde met zijn pleidooi baby’s bij goed opgeleide gastouders onder te brengen in plaats van bij de reguliere kinderopvang. En logisch ook: oppassen op een baby is immers iets heel anders dan op een peuter.

Jellesma spreekt daarbij een mooie verwachting uit, waar ik mij best in kan vinden: ouders zullen meer vertrouwen hebben in een gekwalificeerde gastouder die op maximaal drie baby’s tegelijk past dan in een grootschaliger kinderdagverblijf met kinderen van 0 tot 4 jaar.

Als dat inderdaad zo is, betekent dat een boost voor de arbeidsmarkt: ouders gaan sneller weer aan het werk omdat ze meer vertrouwen hebben in de opvang van hun pasgeborene en de gastouderopvang professionaliseert en breidt uit. Dat wil zeggen dat gastouder steeds meer als een volwaardig beroep gezien wordt. En terecht!

woensdag, mei 06, 2009

Er is goed nieuws!

Vorige week heb ik mijn klanten met veel plezier het volgende bericht gestuurd. Het bericht is echter voor iedereen die deze blog volgt, en (nog) niet klant is, ook interessant! Bij deze ...

Er is goed nieuws! Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met het volgende:
  • Informele Gastouderopvang is van de baan
    De “2,50 regeling” (=Informele Gastouderopvang) wordt inderdaad geschrapt. Dat is nu definitief besloten.
  • Formele Gastouderopvang wordt toegankelijker

Wat er na het schrappen van de Informele Gastouderopvang overblijft, is de regeling voor Formele Gastouderopvang en daarvoor geldt:

  • opvang mag zowel op het adres van de gastouder, als op het adres van de vraagouder.
  • het bedrag waarover ouders een vergoeding (de kinderopvangtoeslag) krijgen, wordt volgend jaar vijf euro per uur. Dit jaar is dat 6,10 euro.
  • gastouders moeten aan een opleidingseis en kwaliteitseisen voldoen.

Opleidingseis
Voor vraagouders en gastouders is eigenlijk alleen het tarief en de opleidingseis nieuw. Over de opleidingseis is nog niet veel bekend, maar volgens ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker ziet het er als volgt uit: ,,Er wordt niet een gespecialiseerde opleiding gevraagd van de gastouder, maar er wordt wel een 'competentieprofiel' opgesteld. Ervaren opvoeders met weinig scholing kunnen daardoor gewoon gastouder worden of blijven'', zegt hij. Voor zover dat opa's en oma's betreft, zullen zij volgens Anker ,,met hun levens- en opvoedervaring moeiteloos passen'' in de vrijdag opgestelde overheidseisen.

Extra eisen aan bureaus
Aan gastouderbureaus zijn ook extra eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld de verplichte ‘kassiersfunctie’. Dat houdt in dat het bureau het oppasgeld en de bureaukosten moet innen bij vraagouders en de oppasgelden moet uitbetalen aan de gastouders. Die rol vervult Flexmoeders.nl al dus daarin lopen we vooruit!

Niet voor niets
Al het lobbywerk binnen het Platform Kwaliteit Gastouderopvang (PKGO), heeft dus z’n vruchten afgeworpen! We zijn er nog niet, maar alle serieuze gastopvang blijft in ieder geval bestaan. Mochten jullie geĆÆnteresseerd zijn, kunnen jullie nog de reactie van het PKGO in het
officiƫle persbericht lezen.

Veel dank allemaal
Via deze weg wil ik jullie ook bedanken voor alle handtekeningen op
www.gastouderpetitie.nl. Mede dankzij jullie steun hebben we dit nu al kunnen bereiken.