donderdag, december 10, 2009

Gastouders zijn uiteindelijk beter af met een diploma

Vandaag vindt er een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer over deskundigheidseisen in de gastouderopvang. Oppositiepartijen VVD, D66, SP en Groen Links stellen in de NRC van 8 december dat er 'een ramp' dreigt in de gastouderopvang als de regels nu worden ingevoerd. Het is echt te hopen dat staatssecretaris Sharon Dijksma (kinderopvang) vandaag het besluit neemt om 2010 als overgangsjaar te hanteren. Dan lopen vraagouders volgend jaar niet het idiote risico om hun kinderopvangtoeslag te moeten terugbetalen als hun gastouder het ervaringscertificaat of diploma niet haalt.

Dat uitstel kan haast niet anders, want het dreigt op dit moment vrijwel onmogelijk te worden om aan de kwaliteitseisen van de overheid te voldoen. Daarvoor moeten gastouders een ervaringscertificaat of een diploma halen, maar dat is praktisch onmogelijk!! Heel veel instellingen willen het ervaringscertificaat aanbieden, maar Sharon Dijksma vindt maar weinig geschikt en dat heeft ze ook pas kort geleden bekend gemaakt. Resultaat: je kan als gastouder nog helemaal geen certificaat halen! Die route moet nog worden opgestart.

Vorige week werd bovendien bekend dat de reeds bestaande diploma route wordt bemoeilijkt. Voor de aanbieders dan, niet de kandidaten. PvdA-er Sharon Dijksma en CDA-er Van Bijsterveldt hebben namelijk met elkaar afgesproken dat er qua subsidie geen verschil wordt gemaakt tussen een ervaringscertificaat en een diploma. Dat was bijzonder slecht nieuws voor de ROC's die in eerste instantie 2000 euro kregen voor elke geslaagde diploma-kandidaat, maar nu opeens nog maar 675 euro. De MBO-raad, die de belangen van de ROC's behartigt, heeft al laten weten dat ROC's het daar niet voor kunnen doen.

Niet vreemd, want voor 675 kan je eigenlijk geen fatsoenlijk diploma-traject organiseren. Wat komt daar dan bij kijken? Tenminste een informatie-avond, de examinering zelf, bespreking met de kandidaten van de werkmap, een assessment thuis, de taaltoets en een diploma-uitreiking. En dan moet er nog een waterdichte administratieve terugkoppeling komen van alle informatie naar gastouderbureaus en gastouders. Want het kan natuurlijk niet gebeuren dat iemand straks wel zijn diploma heeft gehaald maar dat dit niet of niet goed is doorgegeven aan de instanties!

Nogal wat ROC's hebben aangegeven dat ze het voor 675 euro niet gaan doen. Het gevolg lijkt mij desastreus: nu heeft Dijksma dus geen instellingen die de ervaringscertificaat mogen afnemen, maar ook geen ROC's die bereid zijn om het diploma voor gastouders mogelijk te maken.

Stop! Klein stukje terug..... Een aantal partijen blijft gelukkig geloven dat de mogelijkheid om een diploma te halen, gewoon hoort bij de professionalisering van de gastouder-beroepsgroep. Gastouders zijn zelf uiteindelijk ook veel beter af met een echt diploma op MBO-2 niveau. Er spreekt ambitie vanuit en zo'n diploma schept bijvoorbeeld vertrouwen bij een kennismaking met vraagouders. Bovendien vergroot dat de kansen bij eventuele toekomstige beroepskeuzes.

Het Nederlands Instituut voor Gastouderschap (Nigos, dat ik heb helpen oprichten), heeft er hard aan gewerkt om samen met het ROC dit diploma-traject te realiseren. En de eerste kandidaten zijn begonnen. Mogelijk dat de financiering voor de wat minder vermogende ROC’s rond kan komen door een bijdrage van de diploma-kandidaten zelf te vragen.

Maar zelfs met de administratieve ondersteuning van Nigos, wordt het voor ROC's heel lastig om 50.000 gastouders binnen een jaar van een diploma te voorzien. Er is dus een onmogelijke situatie ontstaan en dat heeft de Tweede Kamer gezien. Vanochtend dus het debat, vanmiddag een 'Voortgezet Algemeen Overleg' en op 15 december uitsluitsel over de ingediende moties.

'Heel benieuwd hoe dit afloopt. Ik hou jullie op de hoogte...

donderdag, december 03, 2009

www.behoudgastouders.nl

Maar pas op: Er is nog geen enkel signaal dat Dijksma aan uitstel denkt'

Ben heel blij met de expliciete aandacht die de VVD geeft aan de negatieve gevolgen van de nieuwe gastouderregeling waardoor veel gastouders en vraagouders in verwarring zijn. Sharon Dijksma wekt, ook laatst weer in een uitzending van Radar, de indruk dat ze inderdaad de ouders vele duizenden euro's wil laten terugbetalen als hun gastouders niet op tijd het juiste papiertje hebben gehaald. En dat terwijl deze ouders hun kinderen wel aan de zorg van deze gastouders durven toe vertrouwen. Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het goed dat er een kwaliteitsimpuls aan de gastouderopvang wordt gegeven. En daar hoort scholing dus gewoon bij. Maar geef mensen de tijd om het netjes te regelen. Zeker als je als overheid zelf nog steeds je zaken niet op orde hebt en bijvoorbeeld nog steeds niet bekend hebt gemaakt bij welke instantie het certificaat Goed Gastouderschap (EVC) kan worden behaald.

De oproep van VVD-er Dezentje Hamming om haar petitie op www.behoudgastouders.nl te tekenen, ondersteun ik van harte. Maar pas op: er is nog geen enkel signaal dat Sharon Dijksma een uitstel serieus overweegt. Ik ga daar niet vanuit! En dus zorg ik met Flexmoeders.nl ervoor dat mijn vraagouders en gastouders precies weten wat ze de komende maanden moeten doen. Wij zijn daar heel druk mee, want we krijgen ontzettend veel vragen.
Ook eergisteren weer, na een televisie-uitzending van Tros Radar.
Terecht dat het tv-programma wijst op het onzekerheid die het kabinet heeft veroorzaakt. Maar in al het gedoe moet niet vergeten worden, waar de goede gastouderbureaus voor staan: wij zorgen voor een goed systeem dat een serieuze en kwalitatieve bijdrage levert aan de maatschappij.

Omdat er inderdaad rotte appels zijn in deze branche, denken sommigen mensen dat alle gastouderbureaus slecht zijn. Dat is niet leuk, maar motiveert mij eerlijk gezegd alleen maar meer om voorop te lopen en te laten zien dat de gastouderbranche tegelijkertijd een volwaardige tak in de kinderopvang is geworden. Want goede gastouderbureaus realiseren opvang, brengen vraagouders in contact met gastouders en er wordt gezorgd dat er een goede match ontstaat. Super belangrijk dus voor de zorg van kinderen. Daarnaast nemen wij een belangrijk deel van de administratieve rompslomp weg voor vraagouders en gastouders. Iets dat vroeger vele uren werk kostte, kan een ouder nu in een paar minuten doen, met onze hulp. Tenslotte zorgen wij voor kwalitatieve ondersteuning, ook hel belangrijk, en wij bezoeken opvangadressen om de 'kindvriendelijkheid' te controleren. Tenslotte bemiddelen wij in het geval van onenigheid. Gelukkig zijn er ook heel veel gastouders en vraagouders die ons laten weten dat ze superblij met ons zijn.

We gaan dus gewoon door. En, eerlijk is eerlijk, er zijn mijn inziens goede dingen in de voorstellen van Dijksma. Zoals het landelijke register, waardoor er zicht is op wie er zich allemaal gastouder mag noemen in Nederland. En ook de kwaliteitsimpuls in de vorm van diploma-eis (mits mensen de tijd krijgen om hieraan te voldoen!). Maar omdat er ook onzinnige maatregelen zijn genomen, krijg ik wel eens de indruk dat dit echt gebeurt om het afhaak-percentage in de gastouderopvang te vergroten (1 opvangadres en geen overgangsperiode). In een trieste poging om de regeling betaalbaar te houden. Dat laatste wil ik ook, maar neem dan 'echte maatregelen'. 'Subsidietoeristen' (bijv. familie die toch al op kinderen pasten, maar daar nu opeens geld voor willen zien) zijn alleen aan te spreken op hun moreel besef (zie mijn vorige blog). De belangrijkste maatregel is en blijft toch de koppeling tussen de kinderopvanguren en de uren dat de ouders werken. Niet alleen in de gastouderopvang, maar in de gehele kinderopvang. Wie er dan opvangt, maakt mij dan niet meer uit: je weet in ieder geval dat de regeling werk mogelijk maakt en dat levert de samenleving iets op. Dan is de inzet van gemeenschapsgeld goed te verantwoorden.

De discussie over die maatregel laait weer op en ik blijf geloven dat we op een dag - al kan dat nog jaren duren - een perfecte regeling hebben!