woensdag, november 03, 2010

Marktwerking & kinderopvang bijten niet

Afgelopen weekend las ik in het NRC Handelsblad (30 oktober 2010) dat we moeten voorkomen dat er meer marktwerking wordt toegelaten in de kinderopvang. Eerder hoorde ik eenzelfde soort geluid bij een kinderopvangbijeenkomst in de Rode Hoed. Ik schrik daarvan. Marktwerking is een vies woord in de kinderopvangbranche. Maar is marktwerking wel zo negatief voor de kinderopvang als het lijkt?

In het verleden dreven de kinderopvangorganisaties op subsidies, maar sinds vijf jaar is de subsidiekraan voor de kinderopvang dichtgedraaid. Dat betekende het einde van de oneerlijke concurrentie tussen gesubsidieerde kinderopvangorganisaties en particuliere organisaties, die ongesubsidieerd voor dezelfde prijs hun dienstverlening aanboden.

Door de wetswijzigingen moesten stichtingen opeens hun eigen broek leren ophouden. Een enorme overgang, waar je als stichting wellicht de tijd voor moet nemen. Dat stichtingen na vijf jaar nog niet gewend zijn aan deze overgang, is niet zo gek. De stichtingen misten elke maand immers tonnen aan subsidie. Dat de kostenbesparingen niet direct gezocht worden in efficiëntie en automatisering, maar in ‘meer vragen van hun klant’, is slechts kopieergedrag. De stichting kopiëren van de overheid. Want de overheid doet niet anders. Als er geldnood is, gaan de belastingen omhoog of wordt er gekort op diverse toeslagen. Er wordt nauwelijks gekeken naar kostenbesparingen, zoals bijvoorbeeld minder personeel. Bepaalde efficiëntieslagen zou een stichting ook moeten leren maken.

Dat de kinderopvangbranche nog steeds niet gewend is aan de overgang naar functioneren zonder overheidssubsidie, blijkt eveneens uit het grote wantrouwen jegens commerciële bedrijven. Er heerst een opvatting dat je te commercieel bent wanneer er BV achter je naam staat, en daarmee niet te vertrouwen. Als je iets wilt verkopen aan de kinderopvangbranche dan moet je een stichting oprichten. Een paradox is dat het stichtingsbestuur vervolgens bakken met geld verdient en dat het niet erg wordt bevonden, er is immers geen winstoogmerk.

Verandering is moeilijk. De kinderopvangbranche is zeer betuttelend en het afgelopen kabinet behandelde de branche op eenzelfde wijze: van bovenaf bepalen wat klanten nodig hebben. Maar dat is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig koopt niemand zelfs meer een fiets zonder te checken wat andere gebruikers er van vinden. De klant is koning en weet heel goed wat hij of zij wil.

Ik denk dat we rustig moeten wachten tot de oude garde met pensioen is. Gesouffleerd door de oude garde, heeft het vorig kabinet een rits aan bureaucratische regels opgesteld die inefficiëntie in de hand werken. Evaluatieonderzoeken moeten mondeling, verslagen mogen niet online raadpleegbaar zijn en je moet een verplicht aantal bemiddelingsmedewerkers in dienst hebben. Maar er is niemand die ooit heeft onderzocht of daarmee de kwaliteit werkelijk wordt verbeterd.

Ik hoopte dat we met het nieuwe kabinet af zijn van de focus op bureaucratische regels en inefficiëntie, die de marktwerking in de kinderopvangbranche benadelen. Maar na het lezen van het artikel in het NRC Handelsblad, waarin werd geschreven dat het kabinet vindt dat we marktwerking moeten voorkomen, maak ik mij enigszins zorgen. Markwerking is namelijk niet negatief voor de kinderopvangbranche. Laten we wel wezen, door de marktwerking zijn:

 • de prijzen omlaag gegaan,
 • er meer kindplaatsen gecreëerd en
 • de wachtlijsten aan het afnemen

Een vriend van me, Govert Janssen van Tevreden BV, zei gisteren nog tegen me: “Wen, marktwerking is net als zwaartekracht. Je ontkomt er niet aan’’. Uiteindelijk draait het allemaal namelijk echt om de klant.

vrijdag, oktober 15, 2010

Voor Werkende Moeders

Uit onderzoek blijkt dat 77 % van de moeders het gevoel heeft dat er naast baan en kinderen in een dag geen uren overblijven om voor zichzelf te besteden! Klinkt dat herkenbaar, kijk dan eens op www.voorwerkendemoeders.nl (VWM).

VWM is een community van werkende moeders (en vaders trouwens). Niet alleen interessant omdat het combineren van werk en gezinsleven niet altijd even eenvoudig is, maar ook om werkende ouders te verenigen. Zo kan VWM als het nodig is, ook in Den Haag een belangrijk geluid laten horen.

vrijdag, oktober 01, 2010

Prinsjesdag 2010 geen reden voor een feestje

Van te voren waren de plannen al uitgelekt, dus een echte schok konden we Prinsjesdag niet meer noemen. Maar toch: hoe de kinderopvang er van af komt in de Miljoenennota is niet best. Willem Vermeend voorzitter BKN, verwoordt het mooi in zijn ingezonden brief aan de Volkskrant van zaterdag 25 september jl. Natuurlijk moeten we bezuinigen. "Toch is er reden om bij de bezuinigingen op de kinderopvang drie keer na te denken."

Het betreft de aankondiging van verdere bezuinigingen op kinderopvang van maar liefst 310 miljoen euro extra per jaar. Per 2011 wordt de kinderopvangtoeslag verlaagd. Alle inkomensgroepen zullen er in verhouding tot hun inkomen evenveel op achter uit gaan. Hierdoor wordt kinderopvang wéér duurder. Dat noemt Vermeend terecht “de grilligheid die het beleid voor kinderopvang in de afgelopen jaren kenmerkt".

Betaalbare en goede kinderopvang werd de afgelopen jaren door de overheid gezien als een wapen in de strijd om de arbeidsparticipatie door vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Bezuinigingen zijn nu belangrijker.

Dat er bezuinigd moet worden is evident met de huidige economische status van Nederland. En tja, het CPB zegt dat prijs geen invloed heeft op de vraag naar kinderopvang. Maar bedenk wel dat dit niet de enige bezuiniging is waar de jonge ouder mee te maken krijgt. Uiteindelijk is de financiële rek er natuurlijk wel uit. Ik ben, net als Vermeend, van mening dat de Nederlandse overheid het anders moet aanpakken. Zeker in de toekomst, zullen jonge ouders op de arbeidsmarkt hard nodig zijn, vooral als je de vergrijzing in ogenschouw neemt. Daarom snijdt de overheid zich in de vingers met deze bezuinigingen. 'Zie de suggesties van Vermeend: het kan beter.

maandag, september 20, 2010

Appelbloesem toch!

Het gastouderbureau Appelbloesem was net op Radar. Ze worden verdacht van fraude en hun klanten (ouders van jonge kinderen) hebben nu te horen gekregen dat ze krankzinnige bedragen aan Kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen aan de belastingdienst. Waarom: Omdat hun gastouderbureau hun wellicht een dienst heeft geleverd die niet mocht. Daarom moeten ze 2 jaar aan toeslag terugbetalen (voorbeelden van 25.000-30.000 euro). Schrijnend. En als deze mensen bellen naar het ministerie van OCW, verwijst deze hen naar de belastingdienst. En de belastingdienst kan geen antwoord geven op hun vragen.

Ik moet heel erg denken aan de Icesave leningen. Mensen die flink hadden lopen ‘shoppen’ op internet naar de aller-goedkoopste leningen, bij banken die veel te grote leningen hadden uitstaan. Dat ging mis en de klanten leken de pineut. Of toch niet... de Nederlandse overheid voelde zich geroepen om deze mensen financieel te ondersteunen.

He, maar waarom dan nu niet? Deze mensen lijken nu ook het slachtoffer van ‘kwalijk beleid’ van hun aanbieder. Een aanbieder die geregistreerd stond bij de overheid als erkende aanbieder. De ouders hebben gekozen voor de goedkoopste aanbieder. Bij Appelbloesem kon het niet goedkoper. Sterker nog, bij gastouderbureau Appelbloesem betaalde ze helemaal niets. Er werd slechts geprofiteerd van de bijdrage van het Rijk: De kinderopvangtoeslag werd aangevraagd en geïnd. Daar hadden ze wellicht hun vraagtekens bij kunnen zetten. Maar:
 1. Moet de klant worden gestraft omdat ze een dienst afnam die 'too good to be true' was?
 2. Of moet de aangewezen toezichthouder (GGD) worden gestraft omdat ze geen toezicht heeft gehouden op de bureaus waardoor frauduleuze praktijken überhaupt konden plaatsvinden?
 3. Of moet de Belastingdienst worden gestraft omdat ze de risico’s voor ouders zo hoog liet oplopen en ook nooit bij de gastouderbureaus heeft gecontroleerd?
 4. Of moet de overheid worden gestraft voor het maken van de (vorige) Wet kinderopvang die zo uitnodigend was voor boevenpraktijken?
Wat mij betreft in die volgorde en oplopend. (De klant het minst en overheid het meest). En denk je dat al deze instanties er nu voor zorgen dat dit niet meer gebeurt?
Ja, lieve mensen, volgens mij wel. Ik heb het niet alleen over het feit dat de Overheid de Wet heeft aangepast. Er zijn ook veranderingen wat de bureau-inspecties betreft. Wij hebben dit jaar zowaar de belastingdienst op bezoek gehad. De GGD kwam altijd al heel netjes elk jaar bij ons langs, maar nu mét een belastinginspecteur. Hij heeft het eens even allemaal rustig bekeken. (Precies zoals ik het zeg.) En ... Alles is in orde. Uiteraard!

Ik ben het ook niet eens met Gjalt Jellegsma, voorzitter van Boink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) die in het programma zei dat het nu nog steeds kan gebeuren. Nee hoor. Niet als bovengenoemde partijen op deze manier hun verantwoordelijkheid nemen.

maandag, augustus 16, 2010

Heet van de naald! Goed nieuws voor de gastouderopvang.

Voor alle ouders die gebruik maken van gastouderopvang heeft minister Rouvoet de volgende fantastische mededeling:

De Wet kinderopvang wordt gewijzigd zodat voor het jaar 2010 de registratieverplichting van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vervalt als voorwaarde voor vraagouders voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag over 2010.

Niemand loopt dit jaar dus risico om de kinderopvangtoeslag terug te betalen!

Minister Rouvoet schrijft verder: "Indien vraagouders vanaf 1 januari 2011 gebruik willen maken van een gastouder en daarvoor kinderopvangtoeslag willen ontvangen, blijft gelden dat gastouders uiterlijk 31 december 2010 in het LRK moeten staan." En daarvoor moet elke gastouder voor 1 oktober as worden aangemeld bij zijn of haar gemeente.

Maw: Een maand langer de tijd om alle gastouders te registreren.

Verder heeft minister Rouvoet goed nieuws voor gastouders want:
 • de één locatie-eis komt dit jaar nog te vervallen;
 • de lijst van diploma's waarmee je gastouder kan zijn/worden zal worden herzien. Hij wacht daarvoor op een voorstel van de branchepartijen en ik weet dat ze daar hard mee bezig zijn.
 Dank u minister!

vrijdag, juli 09, 2010

Sterke moties, zeer slappe reactie

Donderdag 1 juli zijn er in de Tweede Kamer een aantal belangrijke moties aangenomen. Een groot succes voor de politieke lobby die al eindeloos in Den Haag aan de gang is. Welke moties zijn aangenomen?
 1. De regel dat gastouders maar op één adres mogen opvangen is teruggedraaid
 2. Ouders hoeven hun kinderopvangtoeslag niet terug te betalen wanneer hun gastouder per 1 september a.s. niet aan de opleidingseisen voldoet
 3. De lijst met relevante diploma’s die toegang geven tot het diploma gastouderschap, wordt uitgebreid.

Als het goed is, zou Rouvoet diezelfde dag nog een toelichting geven hierop. Toen die toelichting een aantal dagen later kwam, werd wel duidelijk waarom hij niet direct heeft gereageerd.

Zo vreugdevol als we donderdag waren, zo perplex staan we nu, want wat zegt hij? Hij 'ontraadt de moties sterk'. Dat kan dus. Een minister kan daarmee ook de moties een tijdje naast zich neerleggen. Dat betekent dat hij in ieder geval geen haast gaat maken bij het uitwerken van de aangenomen moties en dat het tot die tijd blijft bij het oude. En dat schijnt hij lang te mogen volhouden....

Ik ben echt heel teleurgesteld in hoe ons land wordt bestuurd. Want dit is vrees ik niet het enige onderwerp waarop zo geklungeld wordt.

Wendeline van Luijk

woensdag, juni 30, 2010

Debat laait op: deel 2

In het Algemeen Overleg over de kinderopvang blijkt zojuist: de één-locatie-eis voor gastouders wordt geschrapt maar pas per 2012. Dat kan niet eerder. Waarom niet? Omdat de uitvoerder -de Belastingdienst- het systeem moet ombouwen. En dat zou 4-5 miljoen euro kosten. Daarom zegt André Rouvoet, de demissionair minister van Jeugd & Gezin, dat dit te duur is en dat snelle aanpassing dus niet verantwoord zou zijn. Hij wil niet het risico lopen dat het niet goed geregeld is... Ongelooflijk. De branche moet in een paar maanden alle systemen ombouwen en processen aanpassen om de kassierfunctie te introduceren, alle gastouder van een diploma te voorzien, etc. Ik heb het al eerder gezegd. Als er in de politiek iets moet gebeuren, nemen ze alle tijd en de branche... Wij krijgen keiharde deadlines en daarbij lijkt nooit nagedacht of dat verantwoord was. Sterker nog, nu blijkt in het Algemeen Overleg dat de meerderheid vindt dat een heleboel onderwerpen en eisen slecht en ondoordacht blijken. De minister doet daar nog even niets mee: wil hij eerst zien dat het echt helemaal mis gaat?

Wordt weer vervolgd, maar dit moest mij alvast even van het hart!
Wendeline van Luijk

Debat laait weer op: verdwijnt de één-locatie-eis?

Het is weer een spannende week. Kinderopvang blijft een interessant thema in Den Haag, zeker omdat arbeidsparticipatie voor veel partijen een belangrijk thema is. Maar nu is het weer echt terug op de agenda: er is vandaag weer een algemeen overleg in de Kamer over kinderopvang, waarbij ook het thema gastouders behandeld wordt. Ook in de politiek komt men erachter dat de heftige eisen die door de nieuwe Wet Kinderopvang werden gesteld, misschien toch iets teveel van het goede zijn. Zouden de regels voor gastouders wellicht weer versoepeld moeten worden? In het bijzonder wordt nu gekeken naar de één-locatie-eis: gastouders mogen momenteel maar op één plek gastouder zijn, en dus niet gedurende een week op diverse adressen werken. Dat beperkt natuurlijk enorm, want sommige gastouders zouden het liefst twee dagen per week bij de vraagouder thuis werkzaam zijn, en op andere dagen die week gastouder voor andere kinderen op hun eigen adres. Die situatie was altijd heel goed werkbaar, en werd door de Wet Kinderopvang teruggedraaid.


Maar nu gloort er dus hoop aan de horizon, want ook in het debat vandaag gaan geluiden op dat deze één-locatie-eis wellicht zijn doel voorbij schiet. De aanpassingen in de wetgeving hebben immers voor ogen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en te garanderen. Maar het zou goede gastouders toch zeker niet moeten beperken in hun arbeidsparticipatie!

Ik ben er vandaag bij in Den Haag, wordt vervolgd...

Wendeline van Luijk

PS: vandaag is de stelling van het RTL-ontbijtnieuws op hun Hyves-pagina ook aan het onderwerp gewijd.
Zie http://rtlontbijtnieuws.hyves.nl/blog/35410219/Ruimte_voor_de_gastouder/fYe3/ voor de reacties, het onderwerp leeft behoorlijk!

woensdag, juni 16, 2010

Bezuinigingen in kinderopvang: zwartepiet toeschuiven onterecht

De Telegraaf publiceerde afgelopen zaterdag een artikel over de brief die demissionair minister van Jeugdzaken André Rouvoet aan de Tweede Kamer stuurde daags na de verkiezingen. (Zie: http://www.telegraaf.nl/binnenland/article6929593.ece?) Door hoog uitgevallen kosten geeft Rouvoet namens het demissionair kabinet aan de tegemoetkoming te willen verlagen die ouders nu nog ontvangen voor kinderopvang. Uiteraard vind ik dit een zorgelijke ontwikkeling. Zo op de valreep voor een nieuw kabinet gevormd wordt, (en dat in combinatie met de geopperde plannen omtrent kinderopvang van de meeste partijen die nu willen gaan regeren) betekent dit voorlopig geen rust in de kinderopvangsector. Maar, wat schertst mijn verbazing vooral: in de berichtgeving wordt de illusie gewekt dat de bezuiniging nodig is vanwege gastouderopvang! Er zou sprake zijn van een zodanig grote toename in de hoeveelheid gastouders in ons land dat de kosten daarvoor veel hoger uitgevallen zijn, en daarom zou nu bezuiniging nodig zijn.
Dit wordt door de cijfers echter niet onderstreept. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat de groei in aantallen voor gastouderopvang gelijk op gaat met die in buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Bovendien, gastouderopvang is in feite opvang van 0-12 jaar, dus daarmee blijkt de groei binnen de geïnstitutionaliseerde kinderopvang relatief veel groter.Natuurlijk: het is een zorgelijke ontwikkeling, en in tijden van noodzakelijke bezuinigingen wordt naar alle sectoren gekeken. Het is alleen wel pertinent onjuist om zo klakkeloos de gastouderopvang de zwartepiet toe te schuiven. We mogen allang blij zijn dat deze vorm van gemakkelijke, flexibele en betaalbare kinderopvang niet teveel ontmoedigd is door alle ontwikkelingen in regelgeving! Want daarmee zou een waardevol alternatief binnen de Nederlandse kinderopvang verloren gaan.

maandag, mei 31, 2010

Vergeet gastouderopvang niet in de debatten!

Vanavond doet Agnes Jongerius, voorzitter van vakcentrale FNV, in een debat over kinderopvang het voorstel dat zowel de werkgever, als de werknemer per maand een euro extra moeten betalen, om zo de kinderopvang te redden. Veel media (waaronder dagblad Trouw en het RTL Ontbijtnieuws) pikten dit voorstel op. Opvallend, want tot nu toe is de aandacht voor het thema kinderopvang in de verkiezingsstrijd marginaal. Jammer ook dat het gastouderschap als alternatieve manier van kinderopvang in de discussie nauwelijks aan bod komt.

In het Carré-debat vorige week kreeg ChristenUnie-lijsttrekker Rouvoet een enkele vraag over bezuinigingsplannen en kinderopvang, maar verder is het thema tot nu toe nauwelijks aan bod gekomen. Nu het wel op tafel ligt, wordt er als oplossing volledig gefocust op de kindcentra die in de toekomst moeten worden opgezet. Centra waarin kinderen onder leiding staan van kundige mensen en een veelzijdig programma hebben met sport en spel. Dit moet ervoor zorgen dat ouders hun kinderen eerder naar een opvang durven te brengen dan nu het geval is, en daardoor zou de arbeidsparticipatie omhoog gaan. Maar waarom wordt hierbij aan de bestaande constructie met gastouders volledig voorbijgaan? Gastouderopvang is immers een bestaande vorm van kinderopvang waarbij kinderen niet aan de stress van de crèche worden blootgesteld. Goed dat het thema dus vanavond weer op de kaart wordt gezet, maar laten we hopen dat de geluiden over alternatieven als gastouderopvang ook gehoord worden!

N.B. Ik ben vanavond aanwezig bij het debat in de Rode Hoed, ik ben benieuwd!

donderdag, mei 20, 2010

Baby's in de kinderdagopvang zijn gestrest

Is dat nieuws? Nee. Uit een eerder onderzoek door de afdeling pedogiek van Rijks Universiteit Leiden bleek al dat kinderen in de gastoudervang beter gedijen (http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/nieuws/rapport-kinderopvang-2008.html).
Het onderzoeksrapport werd gepubliceerd net in de periode dat gastouderopvang onder vuur lag vanwege oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag en gastouderopvang dreigde te worden wegbezuinigd. Maar dit rapport werd door de beleidsmakers in Den Haag genegeerd.

Gisteren, 19 mei, presenteerde prof. dr.Marianne Riksen-Walraven de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Radbout Universiteit Nijmegen bij baby's in de kinderdagopvang. Bij deze baby's, werd op de leeftijd van 3 maanden, 6 maanden en 9 maanden de hoeveelheid cortisol gemeten, tijdens de dagen dat zij werden opgevangen in een kdv en op de dagen dat zij thuis waren. Cortisol is een hormoon dat aangemaakt wordt door de bijschorsnieren als reactie op stress.

Niet verrassend was, dat het cortisol gehalte op de leeftijd van 3 maanden vrij hoog was in vergelijking met de hoeveelheid die een baby aanmaakt als hij fijn thuis is. De hummel is nog maar net op de wereld en moet veel nieuwe indrukken verwerken en het is nu eenmaal op een kinderdagverblijf anders dan thuis.

Schokkend is om te zien dat naarmate de baby ouder is, het cortisol gehalte niet daalt en hoog blijft in vergelijking met het cortisol gehalte als de baby thuis is.

Een kinderdagverblijf is onrustig, de groepen zijn te groot, de leidsters niet sensitief genoeg. En daar brengen dagelijks honderduizenden ouders hun kostbaarste bezit naar toe. Dat je als ouders dit doet, daar heb ik nog enigszins begrip voor. Je weet vaak als jonge ouder niet beter, je doet wat jouw vrienden ook doen.
Je brengt je kind bij het kdv, het liefst om de hoek en daar waar ze van die leuke rode ballonnen op het raam geschilderd hebben.

Dat de overheid niet ingrijpt, is voor mij onacceptabel. De kinderen die wij gezond willen grootbrengen, onze toekomst, starten hun eerste levensfase vol stress met alle gevolgen van dien.

Iedereen weet wat stress met een mens doet en met een baby die nog volledig moet ontwikkelen kan dus van alles mis gaan.

Deze opvang wordt door de overheid gestimuleerd, het liefst alle kinderen naar de kinderopvang, want "dat gun je toch ieder kind" is hun slogan.
Stress! Dat doe je je kind niet aan!

dinsdag, mei 11, 2010

Win-win-win

Trots! Dat zijn we op 8 bijzondere kandidaten die in Leiden vorige week vol enthousiasme zijn gestart aan een jaar lang een intensieve opleiding tot gastouder. De opleiding wordt verzorgd door Drieluik uit Almere in samenwerking met Flexmoeders.nl en bestaat uit een theoretisch deel en een uitgebreide stage.

Deze dames zijn op dit moment allemaal (deels) afhankelijk van een uitkering en na een succesvolle afronding van dit project kunnen ze als gediplomeerd gastouder voor Flexmoeders aan het werk.

Win-Win-Win: De kandidaten zijn niet langer afhankelijk van een uitkering, het aantal uitkeringsgereschtigen in de Gemeente daalt en Flexmoeders beschikt over gemotiveerde, gediplomeerde gastouders die we kunnen inzetten om steeds toenemede tekort aan kinderopvang terug te dringen!

Morgen start een groep in Amersfoort...Trots!

vrijdag, april 30, 2010

Wie snapt het nog?

De Eerste Kamer schrijft in een brief aan Rouwvoet op 27 april doodleuk: "In de brief aan de Tweede Kamer van 12 april wordt de casus behandeld van een gastouder die op grond van privé-omstandigheden is gestopt met de gastouderopvang. Uit uw antwoord begrijpen wij dat in dat geval het gastouderbureau geen uitvoeringskosten mag doorberekenen aan de vraagouders. Begrijpen de leden..."

Hunk? Stappen ze daar zo makkelijk overheen? We hebben als bureau een heel traject opgetuigd om alle gastouders aan de kwalificaties te laten voldoen. Onze clienten krijgen alle dienstverlening waarvoor ze zich hebben aangemeld en meer, maar als blijkt dat hun gastouder eerder moeten stoppen op grond van prive-omstandigheden, zijn wij het bokje...

Ik moest begin deze week ook al 38 gastouders met een diploma tot verzorgende - die hoger is dan de diploma's die in de vrijstellingslijst staan - zeggen dat hun diploma nu toch niet meer voldoet. De eerdere toezegging dat het diploma volstond werd nu ingetrokken door het Implementatiebureau Wet Kinderopvang 2010 die de taak heeft om over deze lijst te waken. Deze gastouders moeten nu een lager diploma gaan halen op hetzelfde vakgebied. En snel, want het moet voor 1 september a.s.
Sprakeloos?

Dan nog even deze. Eén van onze gastouders is Frans. Zij heeft zojuist 150 euro geinvesteerd in het laten vertalen van haar diploma door de daarvoor bedoelde officiele instantie. Haar diploma staat gelijk aan één van de diploma's waarmee je in aanmerking komt voor vrijstelling. Maar omdat haar diploma anders heet... wordt het niet goedgekeurd.

Zo wordt er met hardwerkende mensen in Nederland omgegaan.

Ik ga nu een paar dagen weg. Als een verslaggever hier een uitgebreid verhaal over wil schrijven, kan hij of zij donderdag bij mij aankloppen voor nog talloze voorbeelden waar ik, m'n persooneel en gedupeerde gastouders nu onderhand gek van worden!

maandag, maart 29, 2010

De staatsopvoeding van Ina Brouwer

De overheid heeft een Taskforce Kinderopvang/Onderwijs opgericht en die pleitte vorige week voor de oprichting van enorme centra overal in Nederland waar kinderen van nul tot 12 jaar de hele dag worden opgevangen en onderwezen. Alle kinderen moeten daar straks naartoe. Ook de kinderen van 0-4 jaar van ouders die niet werken. Minstens drie dagen van 8 uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Ook Bureau Jeugdzorg en andere toezichthoudende instellingen moeten in dit gebouw aanwezig zijn. ‘Staatsopvoeding’ door professionals, of te wel: het Zweedse model.

Gesuggereerd werd dat de Branchevereniging van Ondernemers in de Kinderopvangbranche (BKN) en MKB Nederland met de plannen van de Taskforce akkoord waren gegaan, maar dat blijkt gelukkig niet zo. De voorzitter van de Taskforce Kinderopvang, oud-communist Ina Brouwer had dit wel gesteld in een persbericht maar bij navraag, blijkt dat niet waar te zijn. ZIj hebben juist geweigerd een handtekening onder dit advies te zetten.

Gelukkig maar, want ik moet er echt niet aan denken dat de overheid grote opvang-fabrieken voor kleine kinderen gaat bouwen. En dat ik straks verplicht ben om mijn kinderen daar naar toe te brengen. Ik dacht dat de overheid inmiddels had geleerd dat kleine, fijnmazige opvang en onderwijsvoorzieningen op maat (kleine klasjes!) veel beter past bij de wensen van ouders en ook beter zijn voor het welzijn van onze kinderen.

Ik moest ook opeens denken aan een discussie die ik had met een Zweedse pedagoge. “Denkt u dat de kinderen beter af zijn bij de pedagogen dan bij de ouders zelf?” vroeg ik. “ja,”zei ze, lichtelijk verbaasd dat ik het überhaupt vroeg.

Ina brouwer had medestanders in het het vorige kabinet. Dat deed ook alsof de overheid de opvoeding van de ouders kan overnemen. Dank voor de moeite, maar nee dank u!

dinsdag, maart 16, 2010

Kinderopvang en Taalachterstand

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat vorige week verscheen blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers in de Amsterdamse kinderopvang niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm voor de vaardigheden spreken, lezen en/-of schrijven. ,,De uitkomsten van dit onderzoek baren ons dus zorgen. Gemeenten kunnen en mogen dit niet laten liggen”, stelde de Stichting Lezen & Schrijven van Prinses Laurentien in reactie.

Veel kinderen brengen een groot deel van de dag door op een kinderdagverblijf, een uitgelezen kans om taalachterstanden in een vroeg stadium te voorkomen. Het effect staat of valt echter wel met de taalvaardigheid van de medewerkers zelf. De stichting van de Prinses, die laaggeletterdheid wil helpen voorkomen en verminderen, waarschuwt ouders: pas op dat uw kind geen taalachterstand oploopt.

Als ik dat lees, ben ik wederom heel blij dat ik mij inzet voor het alternatief: gastouderopvang.

Sinds dit jaar is in het examen voor gastouders een taaltoets Nederlands verplicht: Haal je die toets niet, dan kan je ook geen gastouder worden. Met een gastouder heb je straks dus iets meer garantie dat je kind het Nederlands goed wordt bijgebracht dan wanneer je je kind naar een kinderdagverblijf brengt.

zondag, februari 28, 2010

Cursus EHBO bij kinderen: To the Rescue!

Voor wie het nog niet weet: Dit jaar zijn gastouders verplicht een certificaat Kinder-EHBO te hebben. Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden, geven voldoende waarborg dat hun certificaten aan kwaliteitsvereisten voldoen.

Ik vind dat één van de goede dingen van alle veranderingen die door voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma zijn ingevoerd. Het zorgt ervoor dat, als er een ongeluk gebeurt, gastouders weten wat ze wel en niet moeten doen.

Vanaf vandaag biedt www.GeweldigeOuders.nl EHBO aan Kinderen aan. Het idee erachter is: waarom alleen de gastouder? Alle ouders in Nederland zijn gebaat bij deze interessante, geweldig leerzame cursus, of je nu een gastouder, grootouder, pleegouder, adoptieouder of gewoon lieve ouder bent.

Het theorie deel doe je online. In combinatie met een aanvullend 2,5 uur durend praktijkdeel - waar je je direct voor kan aanmelden. Daarmee voldoe je aan de eindtermen van het Oranje Kruis, dé organisatie op het gebied van eerste hulp voor professionals. De praktijkavonden wordt regelmatig georganiseerd en vinden door het hele land plaats.

Op professionele wijze maakt deze cursus gebruik van de nieuwste leermethoden, waardoor iedereen in eigen tijd en eigen tempo EHBO kan leren. We hebben ervoor gezorgd dat je echt met plezier de EHBO-cursus doet. Dat miste ik bij alle cursussen die nu al via internet worden aangeboden.

Huishoudelijke mededeling

Voor gastouders die al een EHBO-cursus hebben, hierbij even een overzicht van de door OCW goedgekeurde certificaten:

· een certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

· een certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers van NedCert;

· een certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

· een certificaat Acute Zorg bij kinderen van Nikta;

· een certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van Nikta;

· een certificaat Eerstehulpverlener van Nikta.

Alleen geregistreerde certificaten voldoen. Heb je één van de genoemde certificaten, maar weet je niet zeker of het is geregistreerd? Neem dan contact op met het Oranje Kruis, Nedcert of Nikta.

Leestip

Tenslotte nog een leestip: Het kabinet heeft een praktische handleiding voor gastouders gemaakt met veel informatie over zaken waar je als gastouder van op de hoogte moet zijn.

http://www.implementatiekinderopvang2010.nl/nl/p4b2a523e0b9ba/praktische-handleiding-gastouders.html

maandag, februari 22, 2010

woensdag, januari 27, 2010

Ik verheug mij op de verkiezingen volgend jaar

Als ondernemer in de kinderopvang heb je veel met de politiek te maken, maar ik ben toch weer verwonderd hoe zaken in Den Haag lopen. Sharon Dijksma heeft alle kritiek op haar plannen naast zich neer heeft gelegd en wenst geen uitstel bij de invoering van haar nieuwe wet op de kinderopvang, terwijl bijna iedereen roept dat het niet kan.


Maar omdat de CDA en de ChristenUnie de PvdA op dit dossier niet langer voor de voeten willen lopen, krijgt ze haar zin. Alleen de kiezer kan haar volgend jaar nog ongelijk geven.


Als Parentis ( zie ook het bericht "Parentis nieuwe speler op de gastoudermarkt") doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze gastouders, zowel bij Flexmoeders als bij Mr. Nosey, voor september dit jaar over de juiste papieren te laten beschikken.


Dat neemt niet weg dat naar onze schatting 20 procent van de gastouders er dit jaar mee stopt. Ik heb laten uitrekenen hoeveel gezinnen daardoor zonder gastouder komen te zitten: 800 tot 900 gezinnen. Omdat ik nog maar moet zien dat wij het komende jaar al genoeg extra gastouders kunnen organiseren, komen deze gezinnen dus op de wachtlijsten van de kinderdagverblijven terecht.


Vooral voor gezinnen met een hele fijne en ervaren oppas die geen Nederlands spreekt of meerdere opvangadressen heeft, vind ik de nieuwe regels in de gastouderopvang triest. Vloeiend Engels (bijvoorbeeld) maar niet in staat de Nederlandse taaltoets te halen. Een tweede oppasadres levert de GGD te veel werk op en mag dus niet. De zorg van je peuters is er cent minder door, maar toch.

Ik zou gezinnen die met het taalprobleem kampen overigens nog willen wijzen op de gelijkstelling-regeling. Check nog even of je gastouder niet een geschikte opleiding heeft gevolgd in het buitenland want soms kan die voldoende zijn om aan de gestelde opleidingseisen te voldoen. En dan hoeft de (Nederlandse taal)toets niet. Wie hier meer over wil weten moet contact opnemen met Nuffic, of even kijken op www.nuffic.nl. Hopelijk kunnen we met deze gelijkstellingsregeling toch nog een paar gastouders voor Nederland behouden.