donderdag, december 01, 2011

Flexmoeders: Informatiesheet maatregelen 2012 kinderopvang

Informatiesheet maatregelen 2012 kinderopvang: In 2012 veranderen de regels voor de kinderopvangtoeslag. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor ouders. Wat het kabinet wil veranderen...

woensdag, november 30, 2011

vrijdag, november 11, 2011

Flexmoeders: Open brief aan kamerleden

Flexmoeders: Open brief aan kamerleden: Beste Karin Straus, Mariette Hamer, Nine Kooiman, Richard de Mos en Eddy van Hijum, Namens alle medewerkers van Flexmoeders.nl en Mr No...

vrijdag, oktober 21, 2011

Belastingdienst op tilt?

In de branche zoemt het rond en er is verwarring alom. Wat staat er nou eigenlijk in die Verzamelwet kinderopvang 2012 over de kinderopvangtoeslag en de afschaffing van de terugwerkende kracht?

Allereerst staat er volgens mij dat ouders vanaf 2012 geen aanspraak meer kunnen maken op kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming voor opvang die langer dan een maand voor een aanvraag heeft plaatsgevonden. Tot zover geen probleem. Maar wat mij niet geheel duidelijk is, is hoe het staat met de wijzigingen. Als de wijzigingen over een maand óók uiterlijk de volgende maand moeten zijn doorgegeven omdat een ouder er anders geen recht meer op heeft... Tja, dan betekent dat voor de Belastingdienst toch een behoorlijke werkdrukverzwaring.

Kenmerkend voor gastouderopvang is immers de flexibiliteit. Maar ook dat gastouders alleen die uren in rekening brengen die daadwerkelijk zijn afgenomen. Ben je bijvoorbeeld een keertje eerder klaar met werken en haal je je kind ook eerder op, dan betaal je bij gastouderopvang alleen voor de afgenomen uren. En niet, zoals bij veel kinderdagverblijven, standaard voor bijvoorbeeld elf uur die voor een dag staan. Ideaal voor mensen met wisselende roosters dus, of voor Het Nieuwe Werken. Het betekent echter ook dat het aantal kinderopvanguren dat je afneemt per maand zal verschillen. En daar zit 'm de crux!

Zouden al die duizenden en duizenden mensen die gebruik maken van gastouderopvang iedere maand hun wijzigingen over de maand ervoor moeten doorgeven, dan wordt de Belastingdienst vanaf 2012 overspoeld met wijzigingsverzoeken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Ik denk dan ook dat de minister bedoelt dat het uitsluitend om de initiële aanvraag gaat. En dat lijkt me niet meer dan terecht. Ik zou de minister wel willen uitnodigen de wettekst nog verder te expliciteren. Zodat iedereen de wettekst vanaf 2012 klip en klaar begrijpt.

Hartelijke groet,

Wendeline van Luijk
directeur Flexmoeders.nl

donderdag, oktober 06, 2011

Haal opvanglocaties uit het register

Ken je het Landelijk Register Kinderopvang? Daarin staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat. Hartstikke handig voor ouders om te checken zou je denken. Maar weegt het middel eigenlijk wel op tegen de kwaal?

Er kleeft namelijk een belangrijk nadeel aan het LRK. Ook álle locaties waar gastouders hun gastkinderen opvangen worden met naam en toenaam in het register genoemd. En dat brengt, hoe vervelend dit ook is, de nodige risico's met zich mee. Zo kennen we inmiddels de verhalen van mannen die zich oneigenlijk voordoen als inspecteurs van GGD, medewerkers van gastouderbureaus of de zogenaamde huis-aan-huis verbanddoosverkopers. De openbaarmaking van deze adresgegevens in het LRK maakt de gastouderopvang wel erg kwetsbaar.

Hoewel de discussie zich beperkt tot het verwijderen van de opvangadressen uit het register als dat het huisadres van de ouders betreft, pleiten wij voor nog een stap verder. Haal ook de NAW-gegevens van gastouders uit het (publieke deel van het) LRK en verwijs de ouders naar de gekoppelde gastouderbureaus waar zij meer informatie over een gastouder kunnen krijgen. Zo is iedereen geholpen en blijft de privacy toch gewaarborgd.

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

dinsdag, oktober 04, 2011

Goed doordachte oplossing voor fraudeprobleem minister

"Asjemenou?!", zou Loekie hebben gezegd als 'ie las wat ik laatst las. Er staat iets ridicuuls in de 'Verzamelwet Kinderopvang 2012' die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld. Denkt de minister misschien dat het beroep van gastouder geen serieus vak is maar een hobby, een plezierig tijdverdrijf?

In de Verzamelwet staat namelijk dat gastouders voortaan niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag voor opvang die zij inkopen tijdens hun gastouderwerkzaamheden. Het idee daarachter lijkt te zijn dat ze 'toch gewoon ook op hun eigen kinderen kunnen passen'?

Laatst was ik bij gastouder Simone. Al drie jaar werkt zij drie dagen in de week voor een groot gezin, bij de vraagouders thuis. Beide ouders hebben een drukke baan en vooral ook wisselende werktijden. Simone heeft sinds een jaar zelf ook een kleintje. Eén dag in de week neemt ze die mee naar haar werk. Maar die andere dagen kan dat eenvoudigweg niet. Ze haalt de gastkinderen van school, gaat met ze fietsen of naar de voetbaltraining en vergezelt de oudste bij een voorstelling op de muziekschool. Die kleine meid van Simone is echt een schatje, maar dit wordt haar te veel. Vandaar dat Simone zelf ook kinderopvang nodig heeft.

Simone schrok toen ze hoorde dat zij zodirect geen recht meer heeft op kinderopvangtoeslag. Want hoewel ze gastouder nog steeds een bijzonder lonend beroep vindt, kan ze er helaas geen bruto kinderopvangrekening van betalen. Bovendien vindt ze het oneerlijk dat deze regel niet geldt voor haar collega leidsters op de kinderdagverblijven of de buitenschoolse opvang. Moet ze stoppen met werken? En de kinderen dan, die zich aan haar zijn gaan hechten? En hun ouders, die met hun flexibele werktijden niet bij de standaard kindercentra terecht kunnen?

Nou zit de minister natuurlijk wel met een probleem in zijn maag. Er schijnen namelijk mensen zonder werk te zitten, die voor elkaar 'gastouder' spelen. Zo hebben ze zogenaamd allebei werk én komen ze allebei in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. Natuurlijk zijn we het er met z'n allen over eens dat daar een stokje voor moet worden gestoken. Maar zoals wel vaker blijkt, schort 't 'm in de uitvoering. Te vaak zit de minister om tafel met mensen die de primaire focus op andere takken van kinderopvang hebben gericht. De wet wordt dan met onvoldoende kennis en achtergrond aangepast. En de gastouderbranche is daar dan weer de dupe van.

Gelukkig heeft de minister ons blog nog, met dé sluitende oplossing voor dit probleem:

Zorg er voor dat mensen nooit uitsluitend elkaars vraagouder én gastouder kunnen zijn.

Simple and effective. Dan is het probleem opgelost. En Simone? Die kan haar beroep ook in de toekomst blijven uitoefenen!De Verzamelwet kinderopvang 2012 wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer. Wil je weten wat er in staat? Klik dan hier.

woensdag, september 28, 2011

dinsdag, augustus 23, 2011

Strikte regels beperken gezonde concurrentie in gastouderopvang


Afgelopen vrijdag hoorde ik op BNR Nieuwsradio de stelling voorbijkomen: concurrentie in de kinderopvang is een goede zaak. Tegenstanders en voorstanders mochten inbellen om hun visie te delen. Zo ook ik.

Ik ben het niet alleen eens met de stelling, maar ook heb ik er een aanvulling op. Ik doe een beroep op minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de marktwerking actief te faciliteren. En daarmee doel ik op het feit dat de, in 2010 aangescherpte, regels en wetten in de gastouderopvang nu zo strikt zijn dat er nauwelijks ruimte is voor innovatie en gezonde concurrentie.

De regels die er nu bestaan, onderschrijven volledig de oude werkwijze van 10-20 jaar geleden. Partijen die op die manier opereren en bijvoorbeeld weinig gebruik maken van de mogelijkheden die internet en automatisering bieden, hebben nergens last van. Ben je echter een partij die op zoek is naar nieuwe oplossingen en die innovatieve ideeën wil implementeren om op een gezonde manier de concurrentie aan te gaan, dan loop je wel degelijk tegen grote problemen aan. Want de letter van de wet - of liever gezegd, de toetsingskaders van de wet - laat daar geen ruimte voor. Ik heb meerdere voorbeelden uit mijn eigen bedrijfsvoering, waarbij verbeteringen niet mogen en waar we zelfs meerwerk moeten laten liggen, om aan de eisen te blijven voldoen. Dat klinkt heel vreemd en is ook te gek voor woorden, maar alleen dan komen we door de inspectie.

Ter illustratie één voorbeeld, in de wet staat dat bij gastouderopvang, ouders en gastouder (uiteraard) goed op de hoogte moeten zijn van de risico-inventarisaties van de opvanglocaties. En het gastouderbureau moet zorgen dat zij ook werkelijk op de hoogte zijn. Vandaar dat bij Flexmoeders.nl de gastouder en de vraagouder deze risico-inventarisaties samen moeten doorlopen waarna onze regioconsulent ze zo nodig aanvult, aanpast en uiteindelijk goedkeurt. Zodra deze documenten door iedereen zijn goedgekeurd, plaatsen wij deze op de persoonlijke internetpagina van de gastouder en de vraagouder en in onze helpdesk. Op deze manier heeft iedereen altijd toegang tot de nieuwste en juiste versie van de documenten die elk jaar opnieuw moeten worden gemaakt en weet ik zeker dat iedereen ze kent.

Maar in de toetsingskaders staat dat deze documenten met een handtekening er op, op de opvanglocatie moeten liggen. Met als gevolg dat het advies van de GGD aan de gemeente is om onze werkwijze af te keuren en dat terwijl onze werkwijze veel efficiënter is.

De minister zou nog eens goed moeten kijken naar de manier waarop er wordt getoetst. Wordt er wel getoetst naar de geest van de wet? Alleen dat werkt kwalitatief goede kinderopvang in de hand en zal de marktwerking stimuleren. En maakt werken in de kinderopvang nog leuker!

Beluister hier de hele discussie en mijn korte inbreng daarin: http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=1108158&audioId=1121985

vrijdag, april 01, 2011

1 april

Je maakt ook de gekste dingen mee op zo'n landelijk gastouderbureau. Laatst weer zoiets! We ontvingen een brief van de gemeente Alphen aan de Rijn. Een hele lange brief.

Wat blijkt? Gastouders die in het Landelijk Register Kinderopvang staan en woonachtig zijn in Alphen aan de Rijn krijgen een generaal pardon. Een wat? Ja, je hoort het goed. Een generaal pardon! Nu vraag je je natuurlijk af waarom. En ook ik was hooglijk verbaasd. Als ik het goed begrijp komt het er op neer dat op grond van het bestemmingsplan van de woningen in Alphen, opvang in de woning van de gastouders niet is toegestaan. Omdat de woning een 'woonbestemming' heeft. Omdat gastouderopvang "een activiteit is die informeel van aard is en bovendien maatschappelijk relevant", zegt de lange brief, "heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een generaal pardon toe te passen." Fieuw!

Even dacht ik dat het om een goede 1 aprilgrap ging. Het bestemmingsplan van je huis wijzigen omdat je gastouder bent. Mijn gedachten gingen met me aan de haal. Hoe zit het dan met gastouders die in het huis van de kinderen oppassen? Ook wijzigen die bestemming? Toch vrees ik dat de brief geen grap is. Hij lag namelijk al op 23 maart bij ons op de mat. En voor een lullige 1 aprilgrap is een gemeenteambtenaar er wel heel lang mee bezig geweest. Nee, ik vrees dat de gemeente Alphen aan de Rijn hier bloedserieus is. Dus zou ik op mijn beurt de burgemeester en wethouders van Alphen aan de Rijn serieus willen vragen: Pardon dames en heren, maar zullen we voortaan een beetje minder bureaucratisch zijn?

dinsdag, maart 29, 2011

Onderzoek zoekt journalist

Naar verwachting komt het kabinet in mei met nieuwe plannen voor bezuinigingen in de kinderopvang. Gesprekspartner voor de heren en dames politici zijn vooral de brancheverenigingen, waarin grote kinderopvanginstellingen -die de grootste omzet uit crèche halen- de dienst uitmaken. Zij zijn gebaat bij bezuinigingen in de niche van gastouderopvang en sturen daar op aan. Of dit terecht is, vragen wij ons af.

Daarom zouden we het goed vinden als er via Nieuwspost.nl een objectief en onafhankelijk journalistiek onderzoek wordt gestart over de manieren waarop je nu écht het beste kunt bezuinigen in de kinderopvang. Enkele voorbeelden waar wij interesse in zouden hebben zijn de werkelijke kosten per kind voor kinderdagverblijven (KDV), naschoolse opvang (NSO) en gastouderopvang. Nu wordt er alleen gekeken hoeveel kinderen naar KDV, NSO en gastouderopvang gaan en wat de totale kinderopvangtoeslagkosten zijn voor het Rijk. Alleen via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) kan worden achterhaald bij de belastingdienst wat de werkelijke kosten per kind zijn per opvangvorm; dat geven ze niet vrij. 

Het zou best eens kunnen zijn dat de kosten voor gastouderopvang per kind minder bedragen dan andere vormen van opvang. Omdat bijvoorbeeld bij gastouderopvang per werkelijk afgenomen uren wordt betaald, terwijl een kind dat naar de dagopvang gaat en om vijf uur wordt opgehaald toch voor de hele dag moet betalen. Stel je voor dat er uit zo'n onderzoek komt dat de overheid gastouderopvang nou juist enorm moet stimuleren? En dat het gastouder-ontmoedigingsbeleid van de afgelopen jaren de overheid juist op kosten heeft gejaagd?

Al met al denken we dat het goed zou zijn als bij het presenteren van de nieuwe bezuinigingsplannen van het kabinet gedegen journalistiek onderzoek is gedaan. De aandacht in de media zal vast niet ontbreken. Dus ben jij of ken jij een (onderzoeks)journalist met ervaring en vind je het leuk om via Nieuwspost.nl dit onderzoek tot stand te laten komen, neem dan contact ons (Jitske@parentisgroep.nl of Wendeline@flexmoeders.nl) op. Hoe nieuwspost precies werkt lees je hier. Via crowdfunding wordt het project gefinancierd. 

vrijdag, maart 25, 2011

Slim worden is kinderspel

Gisteren las ik het artikel in het AD over het onderzoek door ontwikkelingspsycholoog Elly Singer (UvA) waarin werd gesteld dat kinderen die naar de crèche gaan slimmer zijn. Even dacht ik, net als velen met mij aan alle online reacties te zien, dat het door de crèches kwam dat de kinderen slimmer werden. Heb meteen het nummer van Elly Singer opgezocht en haar gebeld; ik wilde graag weten hoe het zat.

Elly stelde me gerust. "Het gaat om het samenspel dat de kinderen slimmer maakt", zegt ze, "niet de crèche. Door samenspelen worden kinderen slimmer, socialer en meer zelfverzekerd". Zelf was Elly ook verrast door de enorme mediaophef. "Binnenkort breng ik een boekje uit waarin onder andere een aantal conclusies staan die over de jaren uit onderzoek zijn gebleken. Dit ene aspect is er uit gehaald, maar het gaat daarbij dus om het samenspel".

Van de klok en de klepel dus en zo in de krant belandt. Geen wonder dat ouders die hun kind niet naar de opvang brengen massaal boos reageren. Hopelijk is dit een geruststellende aanvulling voor hen. Net als voor al die ouders die naar alle tevredenheid gebruik maken van gastouderopvang. Tja, wie had dat gedacht… slim worden is kinderspel!

28/03/2011: Bekijk onze ingezonden brief in het AD:

dinsdag, maart 15, 2011

Zucht...

Terwijl het kabinet al een tijdje bezig is met verwoede pogingen om maatregelen op te leggen aan gastouders, zit ik me hier af te vragen hoe ver ze daarmee kunnen gaan. Inmiddels zou ik namelijk zelf –als psycholoog afgestudeerd op kinderen en moeder van drie- nog niet eens aan alle eisen voldoen om gastouder te worden. Dat is toch te gek voor woorden?

Ik ben de eerste die het belang van kwaliteitseisen voor gastouders inziet, immers… goede gastouderopvang heeft een uiterst belangrijke maatschappelijke functie. Maar zorg er dan wel voor dat de eisen die je stelt relevant zijn en daadwerkelijk de kwaliteit verbeteren. Nu worden de meest idiote maatregelen bedacht waaraan gastouders moeten voldoen.

Maar wat blijkt, het is ons kabinet er helemaal niet om te doen de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. Nee, het gaat hier slechts om ordinaire bezuinigingsmaatregel. Minder gastouders betekent minder opvang. En minder opvang, betekent minder kosten. Dat in tijden als deze bezuinigd moet worden, begrijp ik natuurlijk ook. Maar dat kan ook anders. Daarom heb ik twee welgemeende tips voor ons kabinet.

Laat ze ten eerste lekker besparen op de kosten die de GGD moet maken om jaarlijks (en in sommige gevallen zelfs twee keer per jaar) iedere individuele gastouder op het huisadres te bezoeken. Dat kost onze maatschappij al snel een bedrag van 25 miljoen euro. En dat terwijl gastouderbureaus zelf ook al die verplichting hebben om ten minste twee keer per jaar bij de gastouder langs te gaan om een Risico Inventarisatie Gezondheid en Veiligheid uit te voeren. Inmiddels wordt in Utrecht het GGD-bezoek aan gastouders weer uitbesteed aan, jawel, de gastouderbureaus.

Tip twee slaat op het ‘ervaringscertificaat’ waarmee gastouders die gepokt en gemazeld zijn in het vak zich kunnen inschrijven als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang. Er leven ideeën dat deze certificaten moeten worden omgezet naar een officieel ‘MBO2 Helpende Zorg en Welzijn-diploma’. Klinkt leuk, maar het gaat hier om een louter administratieve handeling die verder niets toevoegt aan de kwaliteit. Ik zeg zonde van het geld!
En zo ken ik er nog wel een paar.

dinsdag, februari 15, 2011

Arbeidsparticipatie stimuleren? Hervorm dan aanmeldsysteem gastouders!

De overheid en politieke partijen hebben allemaal hun mond vol van arbeidsparticipatie door vrouwen, het terugdringen van werkloosheid en besparingen op uitkeringen. Maar op dit moment is het nu juist de overheid die ondoordacht mensen, die dolgraag willen werken, frustreert.

Stel je bent moeder of oma en je wilt graag werken. Een mogelijkheid is om gastouder te worden. Je moet dan wel een aantal kwalificaties hebben, maar dat is begrijpelijk als het gaat om mensen aan wie ouders hun kinderen toevertrouwen. Je hebt je onder andere aangemeld voor een kinder-EHBO-cursus. Een goede zet, want je moet een certificaat hebben dat uitgegeven is door NedCert, Nikta of Het Oranje Kruis. In dit geval heb je besloten om een diploma te halen dat wordt uitgegeven door Het Oranje Kruis, want dat diploma is twee jaar geldig. Je hebt je praktijksessie gehaald en daar wordt je verteld dat je vijf weken moet wachten, totdat je je diploma krijgt opgestuurd. Vijf weken maar liefst.

Maar dan komt vervolgens de echte ellende. Je hebt je VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag), je diploma op MBO2-niveau Helpende Zorg en Welzijn, je hebt je EHBO-diploma voor kinderen en een kopie van je identiteitsbewijs. Je gastouderbureau stuurt deze set per post naar de gemeente. En dan krijgt de gemeente tien weken de tijd om te kijken of die papieren wel kloppen. In sommige gevallen moet de GGD nog langsgaan bij het opvangadres om te kijken of dit adres voldoet aan alle veiligheidseisen.

Bovenstaande situatieschets geeft mijns inziens weer hoe achterhaald we in Nederland bezig kunnen zijn. Vrouwen die graag willen werken, die hun opleiding hebben gevolgd, die staan te trappelen om aan de slag te gaan, worden bijna vier maanden lang buitengesloten door dit inefficiënte overheidssysteem. Vier maanden wachten op een nummertje, terwijl je dolgraag aan de slag wilt, dat is lang. Kan dit nou niet anders?

Natuurlijk wel!
1. Verplicht instanties als het Oranje Kruis, Nikta en Nedcert om sneller hun EHBO-diploma’s gereed te hebben.
2. Versimpel het aanmeldingsproces bij de gemeente.
3. Zorg voor een versnelde procedure voor gastouders, omdat hier veel vraag naar is.

Het aanmeldingsproces is bovendien nogal gedateerd, laat ik het kort uiteenzetten: de gastouder-in-spé stuurt een kopie van vier documenten op naar het gastouderbureau. Meestal gaat dit per e-mail of als upload. Het gastouderbureau in kwestie print deze documenten, want ze moeten per post worden opgestuurd naar de gemeente. De gemeente scant de documenten in voor haar eigen administratie. Daarna stuurt de gemeente de documenten per post door naar de GGD, die de documenten ook weer scant voor haar eigen administratie. Dit is zonder overdrijven, hoe het systeem momenteel werkt.

In plaats van het systeem waarin drie instanties alle papieren moeten verzamelen: laat de gastouderbureaus dat doen en controleer dat als overheid. Laat de bureaus de gastouders aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang. En laat dan de opvang alvast van start gaan. Als het na 4-6 maanden nog niet is geregeld, draai je alsnog de kinderopvangtoeslag-kraan dicht. Dat is altijd nog goed goedkoper dan 4-6 maanden lang uitkeringen aanbieden aan mensen die anders als gastouder al aan de slag konden zijn.

Help dus met een gestroomlijnder systeem vrouwen aan de slag als gastouder. Zo kunnen kinderen goed opgevangen worden in een veilige huiselijke omgeving. Ouders kunnen dan ook met een gerust hart mee doen aan het arbeidsproces en zo hebben we een grote tweeledige stimulans van mensen die willen en kunnen meedoen in de Nederlandse economie!

woensdag, februari 09, 2011

Onnodige strijd over overzicht kinderopvang

Er leeft weer van alles in kinderopvangland, dus daarom weer een blog van mijn hand. Er ontstond pas discussie (o.a. op nu.nl ) over de noodzaak van een overzichtswebsite om openheid te geven over de beschikbaarheid en de kosten van kinderopvang bij ouders in de buurt. Belangenorganisatie Boink nam namelijk het initiatief tot www.kinderopvangkaart.nl: een website om dit overzicht te bieden. En omdat hier overheidsgeld mee gemoeid is, stelde CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vragen over de voortgang. Er ontstond namelijk discussie over de volledigheid van dit platform, omdat tot nu toe slechts 1.500 van 9.000 kinderopvanglocaties hun medewerking hebben verleend aan de site. Dat is nog veel te weinig om een voldoende zorgvuldig beeld te geven van de opvangcapaciteit in de buurt van ouders. Ik begrijp alleen de ophef niet zo goed, want kinderopvangonline (www.kol.nl) biedt dit overzicht al.

De KOL heeft allang een volledigere site, die tevens in het leven is geroepen en draaiende wordt gehouden zonder overheidsgeld. Het is natuurlijk een goede zaak dat belangenorganisaties laten zien wat er met de branche gebeurt: maar is het niet jammer om een initiatief te nemen en te subsidiëren als er al een goed functionerend alternatief bestaat? Het mooie van marktwerking is nu juist dat dit soort initiatieven uit de markt voortkomen (zonder dat de belastingbetaler daarvoor hoeft te betalen). Discussie over hoe geld besteed wordt is goed, maar als ouders een goed functionerende complete site zoeken over kinderopvang in de buurt, dan is het alternatief dus al beschikbaar.

(Voor de volledigheid vermeld ik hierbij dat ik betrokken ben bij www.kol.nl).