dinsdag, februari 15, 2011

Arbeidsparticipatie stimuleren? Hervorm dan aanmeldsysteem gastouders!

De overheid en politieke partijen hebben allemaal hun mond vol van arbeidsparticipatie door vrouwen, het terugdringen van werkloosheid en besparingen op uitkeringen. Maar op dit moment is het nu juist de overheid die ondoordacht mensen, die dolgraag willen werken, frustreert.

Stel je bent moeder of oma en je wilt graag werken. Een mogelijkheid is om gastouder te worden. Je moet dan wel een aantal kwalificaties hebben, maar dat is begrijpelijk als het gaat om mensen aan wie ouders hun kinderen toevertrouwen. Je hebt je onder andere aangemeld voor een kinder-EHBO-cursus. Een goede zet, want je moet een certificaat hebben dat uitgegeven is door NedCert, Nikta of Het Oranje Kruis. In dit geval heb je besloten om een diploma te halen dat wordt uitgegeven door Het Oranje Kruis, want dat diploma is twee jaar geldig. Je hebt je praktijksessie gehaald en daar wordt je verteld dat je vijf weken moet wachten, totdat je je diploma krijgt opgestuurd. Vijf weken maar liefst.

Maar dan komt vervolgens de echte ellende. Je hebt je VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag), je diploma op MBO2-niveau Helpende Zorg en Welzijn, je hebt je EHBO-diploma voor kinderen en een kopie van je identiteitsbewijs. Je gastouderbureau stuurt deze set per post naar de gemeente. En dan krijgt de gemeente tien weken de tijd om te kijken of die papieren wel kloppen. In sommige gevallen moet de GGD nog langsgaan bij het opvangadres om te kijken of dit adres voldoet aan alle veiligheidseisen.

Bovenstaande situatieschets geeft mijns inziens weer hoe achterhaald we in Nederland bezig kunnen zijn. Vrouwen die graag willen werken, die hun opleiding hebben gevolgd, die staan te trappelen om aan de slag te gaan, worden bijna vier maanden lang buitengesloten door dit inefficiënte overheidssysteem. Vier maanden wachten op een nummertje, terwijl je dolgraag aan de slag wilt, dat is lang. Kan dit nou niet anders?

Natuurlijk wel!
1. Verplicht instanties als het Oranje Kruis, Nikta en Nedcert om sneller hun EHBO-diploma’s gereed te hebben.
2. Versimpel het aanmeldingsproces bij de gemeente.
3. Zorg voor een versnelde procedure voor gastouders, omdat hier veel vraag naar is.

Het aanmeldingsproces is bovendien nogal gedateerd, laat ik het kort uiteenzetten: de gastouder-in-spé stuurt een kopie van vier documenten op naar het gastouderbureau. Meestal gaat dit per e-mail of als upload. Het gastouderbureau in kwestie print deze documenten, want ze moeten per post worden opgestuurd naar de gemeente. De gemeente scant de documenten in voor haar eigen administratie. Daarna stuurt de gemeente de documenten per post door naar de GGD, die de documenten ook weer scant voor haar eigen administratie. Dit is zonder overdrijven, hoe het systeem momenteel werkt.

In plaats van het systeem waarin drie instanties alle papieren moeten verzamelen: laat de gastouderbureaus dat doen en controleer dat als overheid. Laat de bureaus de gastouders aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang. En laat dan de opvang alvast van start gaan. Als het na 4-6 maanden nog niet is geregeld, draai je alsnog de kinderopvangtoeslag-kraan dicht. Dat is altijd nog goed goedkoper dan 4-6 maanden lang uitkeringen aanbieden aan mensen die anders als gastouder al aan de slag konden zijn.

Help dus met een gestroomlijnder systeem vrouwen aan de slag als gastouder. Zo kunnen kinderen goed opgevangen worden in een veilige huiselijke omgeving. Ouders kunnen dan ook met een gerust hart mee doen aan het arbeidsproces en zo hebben we een grote tweeledige stimulans van mensen die willen en kunnen meedoen in de Nederlandse economie!

woensdag, februari 09, 2011

Onnodige strijd over overzicht kinderopvang

Er leeft weer van alles in kinderopvangland, dus daarom weer een blog van mijn hand. Er ontstond pas discussie (o.a. op nu.nl ) over de noodzaak van een overzichtswebsite om openheid te geven over de beschikbaarheid en de kosten van kinderopvang bij ouders in de buurt. Belangenorganisatie Boink nam namelijk het initiatief tot www.kinderopvangkaart.nl: een website om dit overzicht te bieden. En omdat hier overheidsgeld mee gemoeid is, stelde CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vragen over de voortgang. Er ontstond namelijk discussie over de volledigheid van dit platform, omdat tot nu toe slechts 1.500 van 9.000 kinderopvanglocaties hun medewerking hebben verleend aan de site. Dat is nog veel te weinig om een voldoende zorgvuldig beeld te geven van de opvangcapaciteit in de buurt van ouders. Ik begrijp alleen de ophef niet zo goed, want kinderopvangonline (www.kol.nl) biedt dit overzicht al.

De KOL heeft allang een volledigere site, die tevens in het leven is geroepen en draaiende wordt gehouden zonder overheidsgeld. Het is natuurlijk een goede zaak dat belangenorganisaties laten zien wat er met de branche gebeurt: maar is het niet jammer om een initiatief te nemen en te subsidiëren als er al een goed functionerend alternatief bestaat? Het mooie van marktwerking is nu juist dat dit soort initiatieven uit de markt voortkomen (zonder dat de belastingbetaler daarvoor hoeft te betalen). Discussie over hoe geld besteed wordt is goed, maar als ouders een goed functionerende complete site zoeken over kinderopvang in de buurt, dan is het alternatief dus al beschikbaar.

(Voor de volledigheid vermeld ik hierbij dat ik betrokken ben bij www.kol.nl).