vrijdag, oktober 21, 2011

Belastingdienst op tilt?

In de branche zoemt het rond en er is verwarring alom. Wat staat er nou eigenlijk in die Verzamelwet kinderopvang 2012 over de kinderopvangtoeslag en de afschaffing van de terugwerkende kracht?

Allereerst staat er volgens mij dat ouders vanaf 2012 geen aanspraak meer kunnen maken op kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming voor opvang die langer dan een maand voor een aanvraag heeft plaatsgevonden. Tot zover geen probleem. Maar wat mij niet geheel duidelijk is, is hoe het staat met de wijzigingen. Als de wijzigingen over een maand óók uiterlijk de volgende maand moeten zijn doorgegeven omdat een ouder er anders geen recht meer op heeft... Tja, dan betekent dat voor de Belastingdienst toch een behoorlijke werkdrukverzwaring.

Kenmerkend voor gastouderopvang is immers de flexibiliteit. Maar ook dat gastouders alleen die uren in rekening brengen die daadwerkelijk zijn afgenomen. Ben je bijvoorbeeld een keertje eerder klaar met werken en haal je je kind ook eerder op, dan betaal je bij gastouderopvang alleen voor de afgenomen uren. En niet, zoals bij veel kinderdagverblijven, standaard voor bijvoorbeeld elf uur die voor een dag staan. Ideaal voor mensen met wisselende roosters dus, of voor Het Nieuwe Werken. Het betekent echter ook dat het aantal kinderopvanguren dat je afneemt per maand zal verschillen. En daar zit 'm de crux!

Zouden al die duizenden en duizenden mensen die gebruik maken van gastouderopvang iedere maand hun wijzigingen over de maand ervoor moeten doorgeven, dan wordt de Belastingdienst vanaf 2012 overspoeld met wijzigingsverzoeken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Ik denk dan ook dat de minister bedoelt dat het uitsluitend om de initiële aanvraag gaat. En dat lijkt me niet meer dan terecht. Ik zou de minister wel willen uitnodigen de wettekst nog verder te expliciteren. Zodat iedereen de wettekst vanaf 2012 klip en klaar begrijpt.

Hartelijke groet,

Wendeline van Luijk
directeur Flexmoeders.nl

donderdag, oktober 06, 2011

Haal opvanglocaties uit het register

Ken je het Landelijk Register Kinderopvang? Daarin staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat. Hartstikke handig voor ouders om te checken zou je denken. Maar weegt het middel eigenlijk wel op tegen de kwaal?

Er kleeft namelijk een belangrijk nadeel aan het LRK. Ook álle locaties waar gastouders hun gastkinderen opvangen worden met naam en toenaam in het register genoemd. En dat brengt, hoe vervelend dit ook is, de nodige risico's met zich mee. Zo kennen we inmiddels de verhalen van mannen die zich oneigenlijk voordoen als inspecteurs van GGD, medewerkers van gastouderbureaus of de zogenaamde huis-aan-huis verbanddoosverkopers. De openbaarmaking van deze adresgegevens in het LRK maakt de gastouderopvang wel erg kwetsbaar.

Hoewel de discussie zich beperkt tot het verwijderen van de opvangadressen uit het register als dat het huisadres van de ouders betreft, pleiten wij voor nog een stap verder. Haal ook de NAW-gegevens van gastouders uit het (publieke deel van het) LRK en verwijs de ouders naar de gekoppelde gastouderbureaus waar zij meer informatie over een gastouder kunnen krijgen. Zo is iedereen geholpen en blijft de privacy toch gewaarborgd.

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

dinsdag, oktober 04, 2011

Goed doordachte oplossing voor fraudeprobleem minister

"Asjemenou?!", zou Loekie hebben gezegd als 'ie las wat ik laatst las. Er staat iets ridicuuls in de 'Verzamelwet Kinderopvang 2012' die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld. Denkt de minister misschien dat het beroep van gastouder geen serieus vak is maar een hobby, een plezierig tijdverdrijf?

In de Verzamelwet staat namelijk dat gastouders voortaan niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag voor opvang die zij inkopen tijdens hun gastouderwerkzaamheden. Het idee daarachter lijkt te zijn dat ze 'toch gewoon ook op hun eigen kinderen kunnen passen'?

Laatst was ik bij gastouder Simone. Al drie jaar werkt zij drie dagen in de week voor een groot gezin, bij de vraagouders thuis. Beide ouders hebben een drukke baan en vooral ook wisselende werktijden. Simone heeft sinds een jaar zelf ook een kleintje. Eén dag in de week neemt ze die mee naar haar werk. Maar die andere dagen kan dat eenvoudigweg niet. Ze haalt de gastkinderen van school, gaat met ze fietsen of naar de voetbaltraining en vergezelt de oudste bij een voorstelling op de muziekschool. Die kleine meid van Simone is echt een schatje, maar dit wordt haar te veel. Vandaar dat Simone zelf ook kinderopvang nodig heeft.

Simone schrok toen ze hoorde dat zij zodirect geen recht meer heeft op kinderopvangtoeslag. Want hoewel ze gastouder nog steeds een bijzonder lonend beroep vindt, kan ze er helaas geen bruto kinderopvangrekening van betalen. Bovendien vindt ze het oneerlijk dat deze regel niet geldt voor haar collega leidsters op de kinderdagverblijven of de buitenschoolse opvang. Moet ze stoppen met werken? En de kinderen dan, die zich aan haar zijn gaan hechten? En hun ouders, die met hun flexibele werktijden niet bij de standaard kindercentra terecht kunnen?

Nou zit de minister natuurlijk wel met een probleem in zijn maag. Er schijnen namelijk mensen zonder werk te zitten, die voor elkaar 'gastouder' spelen. Zo hebben ze zogenaamd allebei werk én komen ze allebei in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. Natuurlijk zijn we het er met z'n allen over eens dat daar een stokje voor moet worden gestoken. Maar zoals wel vaker blijkt, schort 't 'm in de uitvoering. Te vaak zit de minister om tafel met mensen die de primaire focus op andere takken van kinderopvang hebben gericht. De wet wordt dan met onvoldoende kennis en achtergrond aangepast. En de gastouderbranche is daar dan weer de dupe van.

Gelukkig heeft de minister ons blog nog, met dé sluitende oplossing voor dit probleem:

Zorg er voor dat mensen nooit uitsluitend elkaars vraagouder én gastouder kunnen zijn.

Simple and effective. Dan is het probleem opgelost. En Simone? Die kan haar beroep ook in de toekomst blijven uitoefenen!De Verzamelwet kinderopvang 2012 wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer. Wil je weten wat er in staat? Klik dan hier.