woensdag, juni 10, 2009

Den Haag luistert tóch…

Vorige week was het laatste debat in de Tweede Kamer over de Wet Kinderopvang. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg een golf van kritische vragen over zich heen. En terecht, want deze wet vormt al tijden een taaie dobber en had wat mij betreft nog wel wat verder verfraaid mogen worden.

Kort gezegd wil Dijksma dat met name de gastouderopvang rigoureus wordt gestript. De belangrijkste oorzaken hiervoor is ten eerste de stijging van 400% in de afgelopen jaren, van het aantal kinderen dat wordt opgevangen door gastouders. Daarnaast is het oneigenlijk gebruik en misbruik dat van deze regeling werd gemaakt een oorzaak. Bezuinigingen moeten het veel te grote subsidiebedrag dat hieraan is opgegaan vereffenen.

Dijksma wil daarom meer controle op de gastouders en gastouderbureaus. Gastouders moeten een EVC-verklaring (ervaringscertificaat) behalen, gastouderbureaus moeten hun bemiddelingskosten transparanter maken en een gastouder mag maar op één adres oppassen: op het eigen woonadres, bij de vraagouder thuis of (nieuw) op een adres waar de kinderen van meerdere gezinnen bij elkaar komen.

Tot onze verbazing kwam de koppeling tussen aantal gewerkte uren en opvanguren – die door Dijksma onuitvoerbaar was verklaard – weer ter sprake. Deze koppeling is uiteraard noodzakelijk als je oneigenlijk gebruik wilt tegengaan. De kosten voor de handhaving zouden nu nog de baten overstijgen, maar deze koppeling komt er zodra het mogelijk is.

Hier en daar hapert de wet nog. De flexibiliteit van de gastouderopvang wordt bedreigd doordat de opvang maar op één adres mag plaatsvinden. Die beperking van het aantal adressen is volstrekt overbodig. Daarnaast is de overgangsregeling voor gastouders om een certificaat te halen nog niet goed geregeld. De kosten hiervoor kunnen oplopen van 500 tot wel 1.000 euro per persoon. Dat staat onevenredig in verhouding tot de verdiensten die zij ontvangen uit het gastouderschap.

Dat eerste punt (opvang op één adres) mag de Eerste Kamer uit de wet halen. Vanuit de branche zullen we met een oplossing komen voor de overgangsregeling.

Al met al vind ik het natuurlijk uitstekend dat Dijksma de gastouderopvang naar een bepaald niveau trekt. Bijna alle adviezen van het PKGO zijn verwerkt in de wetswijziging. Dat stemt mij als burger gerust. Er wordt dus nog wel geluisterd naar goede adviezen.

Wordt vervolgd!