dinsdag, juli 21, 2009

Het vervolg...

Eindelijk dan het vervolg op mijn eerdere update over de kinderopvangdiscussie in Den Haag. In de Ministerraad zijn er concrete richtlijnen goedgekeurd. Voor gastouders goed om te weten wat deze nieuwe wet voor hen precies inhoudt:

Voor alle huidige en toekomstige gastouders geldt dat zij een diploma gastouderopvang verwerven. Dit diploma geldt dan als een beroepskwalificatie en moet officieel erkend zijn en minimaal MBO2 niveau hebben.

Voor huidige gastouders:
- Normaal krijg je een diploma nadat je een opleiding bij een erkend opleidingsinstelling hebt gevolgd, dit hoeft nu NIET. Deze uitzondering geldt alleen voor gastouders die nu 'gastouderen’, en deze kunnen dan zonder de desbetreffende opleiding een examen doen. (Het examen moet wel voor 1 januari 2011 worden afgelegd)
- Een andere manier om een diploma te verwerven is door middel van een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) bij een erkende EVC-aanbieder. Met deze procedure kan een werknemer laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring al heeft en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft. Na het succesvol volgen van een EVC-procedure krijgt de werknemer een ervaringscertificaat.

Voor toekomstige gastouders:
Om gastouder te worden komen een aantal erkende MBO-opleidingen in aanmerking: (Iedereen met een hogere opleiding in dezelfde richting zal worden vrijgesteld.)
- Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2: het kwalificatieprofiel van een gastouder past goed deze opleiding
- Daarnaast wordt er een speciale opleiding ontwikkeld: ‘Helpende Zorg en Welzijn met specialisatie gastouder’.

Het Examen
Tot 1 januari 2011 is het mogelijk om zonder opleiding examen te doen voor de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn/Gastouder. Het door de convenantpartijen vastgestelde beroepscompetentieprofiel (BCP) is hierbij de maat waarlangs gemeten wordt. Het BCP is naar mijn mening zeer goed haalbaar voor de meerderheid van de huidige gastouders. Zodra het mogelijk is om je hiervoor aan te melden, laat ik het weten.

Andere eisen
Naast de beroepskwalificatie moet elke gastouder beschikken over een EHBO volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en (als dit niet alsnog als onwerkbaar wordt bestempeld) bezocht zijn door de GGD. Alleen dan kan je als gastouder worden ingeschreven in het nieuwe landelijke register kinderopvang, en ontvangen de ouders van de kinderen de kinderopvangtoeslag.