dinsdag, december 30, 2008

Afsluiten in een stijgende lijn

Mooie berichten zo vlak voor de jaarwisseling. Gastouderbureaus hebben toch bestaansrecht, zo lees ik in verschillende media. Dit wisten wij natuurlijk al langer, maar nu lijkt onze staatssecretaris dit ook echt te beseffen. Noem me bijgelovig, maar ik vind het toch fijn om het jaar af te sluiten in deze stijgende lijn. Ook de gastouder-hyves gaat goed: al 148 gastouders en gastouderzoekers weten elkaar hierop te vinden. Ik heb dus goede hoop voor 2009!

Ook volgend jaar blijven we weer volop berichten over al het nieuws rond de Wet Kinderopvang en ontwikkelingen in de gastouderbranche. Hou ons dus in de gaten...

Tot snel in 2009!

Groet,
Wendeline

maandag, december 22, 2008

Een zelfstandige gastouder vroeg zich het volgende af:
"natuurlijk is het prachtig voor de gastouderburo's dat ze kunnen blijven bestaan.Het is alleen de vraag of het tarief voldoende is want als er voor 2,5 per uur gewerkt moet worden,daar worden wij ook niet vrolijk van. En welke eisen worden er gesteld aan thuischreches? moet iedereen die dus die 4 euro wil verdienen ook gelijk al een SPW gerelateerde diploma op zak hebben of telt de ervaring die je hebt als gastouder ook mee? en wie gaat dat controleren? Of zijn die 2,5 en 4 euro alleen maar de toeslagen die vraagouders kunnen krijgen en mag je als gastouder rustig 4,75 vragen bijvoorbeeld? Wie weet daar de antwoorden op?"

Ja, je mag als gastouder rustig 4,75 vragen. Die 2,50 en 4,00 moet je zien als de ‘vergoedingsnorm’. Zie ook het artikel van Ed Buitenhek. Hij zegt “Nog steeds circuleren termen als ‘maximumtarief’, ‘maximum uurprijs’ en ‘tariefplafond’ voor de vergoedingsnorm die de overheid heeft vastgesteld. […] Het is aan te raden om alle associaties tussen die norm en de prijzen […] te doorbreken”.

Het wordt alleen voor de ouders een stuk duurder. Stel, de opvangsituatie voldoet niet aan de voorwaarden van ‘thuiscreche’ dan kun je uiteraard wel 4,75 vragen, maar de ouder krijgt maar over 2,50 een vergoeding. Ik geloof zelfs dat mensen zich dat niet realiseren. Ouders krijgen geen 2,50 vergoeding maar óver die 2,50 een vergoeding. Dus wat zal het zijn? Een euro misschien?

Gek eigenlijk hè? Dat je hogere eisen wilt stellen voor een lagere vergoeding. Ik hoor zelfs geluiden over opleidingseisen. We weten nog niet welke eisen er gesteld zullen worden maar ik hoop van harte dat dát er niet doorkomt. Als je meer eisen stelt aan deze opvangvorm - waarvan wetenschappelijk is bewezen dat die nu al kwalitatief beter is dan crèches - hou het dan op een landelijke erkende 'ervaringstoets'. 'Zoals ze die ook hebben voor pleegouders. Mijn inschatting is dat een moeder die 3 kinderen heeft groot gebracht en nu gastouder is, wel een ervaringstoets zal doen maar geen opleiding. Daar begint ze niet aan. Die haakt af, samen met duizenden steengoede collega gastouders. Daar kun je gif op innemen.vrijdag, december 19, 2008

Staatssecretaris Dijksma tot inkeer

Het lijkt er op dat staatssecretaris Dijksma toch tot inkeer komt: tot voor kort dacht ze met in gang van 2010 dat de gastouderbureaus die de afgelopen jaren zijn ontstaan wel weer konden verdwijnen. Gisteren meldde de Telegraaf dat ze er inmidels achter is dat ze goede gastouderbureaus met veel meer ontzag moet behandelen, omdat hun kennis en ervaring heel belangrijk is en bij de traditionele kinderdagverblijven simpelweg ontbreekt.

Goede bureaus realiseren jaarlijks voor duizenden koppelingen tussen gastouders, ouders en kleine kinderen. Jonge ouders kiezen bewust voor kleinschallige opvang waarbij een-op-een contact centraal staat. Gastouderopvang zorgt bovendien voor kortere wachtlijsten in de kinderopvang en een betaalbaar alternatief voor de steeds duurder wordende kinderdagverblijven.

Ik reken er op dat de staatssecretaris haar vergissing ruiterlijk toe geeft, want dat hebben we na een jaar van negatieve verhalen van haar kant wel verdiend. Dan heeft ze nog twee jaar om zich in te gaan zetten voor deze financieel aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaande vorm van kinderopvang.

donderdag, december 18, 2008

Goede voornemens 2009 staatssecretaris Dijksma

 1. Investeren in gastouderschap
  Zowel een studie van de Universiteit Leiden als een internationaal onderzoek van Unicef tonen aan dat gastouderopvang voor het welbevinden van de kinderen beter is dan opvang in een kinderdagverblijf. Dat er mensen zijn die (financieel) misbruik maken van de gastouder-regeling, betekent niet dat we het gastouderschap moeten vergeten als goed alternatief voor het kinderdagverblijf. Investeer in het tegengaan van misbruik zodat deze succesvolle vorm van opvang, ten volle kan worden benut.
 2. Gastouderschap promoten als reëel alternatief
  Wijs ouders die op de wachtlijst staan voor een kinderdagverblijf, actief op de mogelijkheid van gastouderopvang. Het is immers goed voor het kind, flexibeler dan het kinderdagverblijf en goedkoper voor de ouder: het gemiddelde uurtarief van een gastouder ligt onder de vijf euro (VS een gemiddeld uurtarief bij creches van 6,10 per uur).
 3. Fouten toegeven en herstellen
  Er zijn miljoenen aan subsidie uitgegeven aan ouders van wie het nog maar de vraag is of hen dat toekomt. De gastouderopvang werd de zondebok. Dijksma heeft voor de zomer maatregelen voorgesteld die de gastouderopvang zou doen omvallen. Daarop is ze al teruggekomen. Ze heeft nogmaals om de tafel gezeten met de branche voor betere en effectievere maatregelen die de financieel aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande gastouderopvang omarmen en het succes ervan beschermen. Ga zo door in het belang van de begroting, en in het belang van de kinderen en gezinnen van Nederland.
 4. Luisteren naar partijen die de markt kennen, zoals het Platform Kwaliteit Gastouderopvang
  Er zijn genoeg goede ideeën en plannen. Zie ook het 'Totaalplan Kinderopvang' van het PKGO. Er wordt door de branche veel geinvesteerd om te zorgen dat politici goed geinformeerd zijn en ook in de media laten zij regelmatig van zich horen. Zie ook het stuk van gisteren uit het Reformatorisch Dagblad: Bezuiniging op gastouderopvang irrationeel.

dinsdag, december 09, 2008

De bewijslasten omdraaien

Afgelopen donderdag hield de commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een overleg over de kinderopvang. Staatssecretaris Dijksma is uiteraard bevraagd over de bevriezing van de maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag en de wachtlijsten. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd en het overleg wordt verlengd (de volgende datum valt in ieder geval voor de kerst).

Tot mijn vreugde zegde de staatssecretaris toe in het volgende overleg een voor de gastouderopvang belangrijk punt te behandelen: het screenen van medewerkers in de kinderopvang.

Ik blijf het zeggen: de wachtlijsten zijn belangrijk, maar het weren van onbetrouwbare mensen hangt daarmee samen. Ik zou bijna zeggen: als het wantrouwen groeit, doet de wachtlijst hetzelfde. Wie immers om deze reden geen gastouder wil inschakelen, blijft op de wachtlijst voor het kinderdagverblijf staan.

Om kwaliteit van gastouderopvang te garanderen, moeten we de gastouderbureaus veel meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En de bewijslasten omdraaien. Nu moet de GGD controleren of de bureaus naar behoren controleren. Zij hebben zowel onvoldoende capaciteit als onvoldoende overzicht om dit naar behoren te doen. Laat de bureaus zelf aantonen dat voor elke opvangsituatie minimaal een verklaring van goed gedrag van de oppas is en de veiligheidscontroles van het huis zijn uitgevoerd*. Flexmoeders.nl gaat zelfs naar de een online assessment
van de gastouders. Zo wint de gastouderopvang branche aan kwaliteit en dus aan vertrouwen. Mooie manier om de wachtlijst te verkorten, leek me zo.


* Zie het Centraal Register Gastouderopvang uit het Totaalplan Kinderopvang dat we aan de Staatssecretaris hebben aan geboden: maatregelen om de kosten in de kinderen terug te brengen, misbruik van overheidsgelden te voorkomen en de kwaliteit te verhogen.

donderdag, december 04, 2008

Geen alternatief? Natuurlijk wel.

Vanochtend zat Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in het programma Goedemorgen Nederland (link). Hij werd hier geïnterviewd over de stijgende tarieven en de wachtlijsten in de kinderopvang (sommige langer dan twee jaar). Herhaaldelijk werd hij gevraagd naar alternatieven voor de kinderdagverblijven en naschoolseopvangcentra. Het enige wat hij noemde was dat scholen zelf de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen om opvang te regelen.
Bizar dat hij geen gastouderopvang noemt! Hier zijn geen wachtlijsten, uit onderzoek van de universiteit van Leiden blijkt dat het voor kinderen beter is dan de crèche en het is flexibeler in te zetten. Het was altijd al goedkoper en nu wordt dat verschil alleen nog maar groter. Want bij gastouderopvang is het uurtje-factuurtje: Je hoeft niet standaard 10 (of zelfs 11) uur per dag te betalen en ook niet als je op vakantie bent, zoals dat wel moet bij kinderdagverblijven.

Vanavond wordt Dijksma in de Kamer aan de tand gevoeld over bovenstaande zaken. Als ik een tip aan Dijksma zou kunnen is het dat ze gastouderopvang meer moet promoten als aantrekkelijk alternatief voor de schrijnende situatie in de kinderdagverblijven en naschoolseopvangcentra!

Zwarte lijst in de kinderopvang is reeds in de maak!

Bij het bureau waar ik vroeger werkte als psycholoog werden ook ‘dader’-groepen gehouden. Ik heb daar gezien hoe moeilijk het is om iemand voor grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te veroordelen. En alleen als je veroordeeld bent, krijg je geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Dus die VOG zegt niet alles. Maar het is een begin. De tweede stap is inderdaad die zwarte lijst. Het is gek dat banken, hypotheekverstrekkers,etc. wel een zwarte lijst kennen, maar organisaties die verantwoordelijk zijn voor de welzijn van kinderen niet.

In dit artikel van de telegraaf staat dat men alleen niet weet hoe je zo’n zwarte lijst moet optuigen.

In de gastouderopvang zijn we hard op weg. Het Centraal Register Gastouderopvang zoals we dat met het Platform Kwaliteit Gastouderopvang (PKGO) hebben voorgesteld aan staatsecretaris Dijksma van Onderwijs, gaat er zeer waarschijnlijk komen*. ‘Goed om misbruik van de Wet Kinderopvang tegen te gaan, maar laten we het ook inzetten om misbruik van onze kinderen tegen te gaan.

Hoe? In het Centraal Register Gastouderopvang (CRG) wordt elke koppeling aangemeld: opvangsituatie incl. naam gastouder.

Laat gastouderbureaus bij beëindiging van een koppeling wegens dubieus gedrag van een gastouder of haar partner, daarvan melding maken bij het CRG. Een commissie van ‘wijze mensen’ (zeg een rechter, een gedragsdeskundige werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, iemand van Meldpunt kindermishandeling en zo voorts) kan die melding beoordelen en een aantekening plaatsen bij die gastouder. Die naam kan dan in de toekomst niet meer worden aangemeld als gastouder. Privacy gewaarborgd. Geen schandpaal. Kinderen veiliger.

Vervolgens zou je het register moeten uitbreiden voor de rest van de kinderopvang en eigenlijk alle functies waar kinderen een lelijk prooi kunnen zijn van grensoverschrijdend gedrag.

* uit het "
Totaalplan Kinderopvang, stop misbruik en verhoog kwaliteit".

vrijdag, november 28, 2008

Vreemd antwoord

VVD Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) had een paar weken geleden Kamervragen gesteld aan mevrouw Dijksma (staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar aanleiding van het artikel ‘Staat betaalt grote zus voor oppassen’ in de Telegraaf.

Ik had er al op gereageerd naar de Telegraaf en zij hebben mijn reactie gepubliceerd (
link). Dat stond ze fraai want ik was wat negatief over hun berichtgeving. Het kan namelijk niet. Als een grote zus op haar broertje past dan kan zij daar natuurlijk geen oppassubsidie voor krijgen. Daar voorziet de Wet al in.

· Ten eerste mag je niet op hetzelfde adres staan ingeschreven als degene waarop je past.
· Ten tweede moet je als gastouder 18 jaar of ouder zijn.

Gek genoeg haalt mevrouw Dijksma dat niet aan.

De vraag was:
Is het waar dat het oppassen op een jonger broertje of zusje onder de gastouderregeling valt? Zo ja, is dit volgens u wenselijk?

Antwoord van mevrouw Dijksma:
Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang is alleen mogelijk als dat gebeurt door een andere persoon dan de ouder van het kind dat opvang behoeft of een andere persoon dan de partner van de ouder. Daarnaast kwalificeert gastouderopvang alleen voor kinderopvangtoeslag als het plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.
Op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) worden broers en zussen van het kind dat opvang behoeft niet als partner gezien. Zij zijn dus niet uitgesloten van het gastouderbegrip.
Ik ben geen voorstander van het feit dat onder de huidige wetgeving broertjes en zusjes onder de 18 jaar als gastouder voor elkaar kunnen optreden. In het wetsvoorstel rondom de gastouderopvang dat ik in februari 2009 uw Kamer zal aanbieden, neem ik een voorstel tot wetswijziging op waarmee dit zal worden uitgesloten.

Vreemd antwoord.


Klik hier voor alle vragen van Dezentjé Hamming-Bluemink en de antwoorden van de staatssecretaris.

Hoe leuk is dat?

De GGD wordt ingehuurd door gemeenten om te controleren of kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus aan de Wet Kinderopvang voldoen. Gisteren was de GGD bij Flexmoeders.nl op bezoek. Ironisch genoeg verscheen op diezelfde dag een artikel waarin alarm weg geslagen over de kwaliteit van gastouderbureaus in de gemeente Rotterdam.

‘De kwaliteit van deze bemiddelingsbureaus laat te wensen over, zo concludeert de gemeente. Een meerderheid van de veertien gecontroleerde bureaus is niet op orde; verklaringen van goed gedrag ontbreken bij de meeste bureaus. [...] De eigenares heeft zich vooral beziggehouden met de huisstijl en de website,’’ zo staat in het laatste inspectierapport.’

Onvoorstelbaar dat er bedrijven zijn - verantwoordelijk voor de opvang van kinderen - die niet de meest basale controle doen om voor het welzijn van de kinderen te waken. Het minste wat je kan doen is het opvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag: Controleer of de oppas in het verleden iets heeft gedaan waardoor het nu onverstandig is om haar als oppas in te huren. Vragen deze bureaus zich dat niet af?

En het bewijst dat onze lobby voor een ‘Centraal Register’, waarin alle overeenkomsten tussen vraagouders en gastouders landelijk geregistreerd staan, hard nodig is. Dit register is onderdeel van het Plan Thuisopvang dat ik samen met vier andere bureaus heb opgezet. Hierin is ook opgenomen dat een bureau zich pas kan registreren als aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Dan pas krijgen de ouders een vergoeding van het Rijk.

Ja dat klinkt omslachtig. Bureaucratisch zelfs, maar het is briljant. Het draait de bewijslast om. Nu moeten gemeentes controleren of bureaus zich aan de regels houden. Daar is te weinig mankracht voor dus dat gebeurt niet, of onvoldoende. Draai het om en die bureaus in Rotterdam waren niet van de grond gekomen.

Het idee van een gastouderbureau is juist zo mooi, dus waarom zouden we toelaten dat de naam van het concept aan glans verliest door de onprofessionele aanpak van sommigen?

Trouwens (ik kan het niet laten) onze GGD-inspectrice is erg te spreken over Flexmoeders.nl. Hoe leuk is dat?