maandag, maart 29, 2010

De staatsopvoeding van Ina Brouwer

De overheid heeft een Taskforce Kinderopvang/Onderwijs opgericht en die pleitte vorige week voor de oprichting van enorme centra overal in Nederland waar kinderen van nul tot 12 jaar de hele dag worden opgevangen en onderwezen. Alle kinderen moeten daar straks naartoe. Ook de kinderen van 0-4 jaar van ouders die niet werken. Minstens drie dagen van 8 uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Ook Bureau Jeugdzorg en andere toezichthoudende instellingen moeten in dit gebouw aanwezig zijn. ‘Staatsopvoeding’ door professionals, of te wel: het Zweedse model.

Gesuggereerd werd dat de Branchevereniging van Ondernemers in de Kinderopvangbranche (BKN) en MKB Nederland met de plannen van de Taskforce akkoord waren gegaan, maar dat blijkt gelukkig niet zo. De voorzitter van de Taskforce Kinderopvang, oud-communist Ina Brouwer had dit wel gesteld in een persbericht maar bij navraag, blijkt dat niet waar te zijn. ZIj hebben juist geweigerd een handtekening onder dit advies te zetten.

Gelukkig maar, want ik moet er echt niet aan denken dat de overheid grote opvang-fabrieken voor kleine kinderen gaat bouwen. En dat ik straks verplicht ben om mijn kinderen daar naar toe te brengen. Ik dacht dat de overheid inmiddels had geleerd dat kleine, fijnmazige opvang en onderwijsvoorzieningen op maat (kleine klasjes!) veel beter past bij de wensen van ouders en ook beter zijn voor het welzijn van onze kinderen.

Ik moest ook opeens denken aan een discussie die ik had met een Zweedse pedagoge. “Denkt u dat de kinderen beter af zijn bij de pedagogen dan bij de ouders zelf?” vroeg ik. “ja,”zei ze, lichtelijk verbaasd dat ik het ├╝berhaupt vroeg.

Ina brouwer had medestanders in het het vorige kabinet. Dat deed ook alsof de overheid de opvoeding van de ouders kan overnemen. Dank voor de moeite, maar nee dank u!

dinsdag, maart 16, 2010

Kinderopvang en Taalachterstand

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat vorige week verscheen blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers in de Amsterdamse kinderopvang niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm voor de vaardigheden spreken, lezen en/-of schrijven. ,,De uitkomsten van dit onderzoek baren ons dus zorgen. Gemeenten kunnen en mogen dit niet laten liggen”, stelde de Stichting Lezen & Schrijven van Prinses Laurentien in reactie.

Veel kinderen brengen een groot deel van de dag door op een kinderdagverblijf, een uitgelezen kans om taalachterstanden in een vroeg stadium te voorkomen. Het effect staat of valt echter wel met de taalvaardigheid van de medewerkers zelf. De stichting van de Prinses, die laaggeletterdheid wil helpen voorkomen en verminderen, waarschuwt ouders: pas op dat uw kind geen taalachterstand oploopt.

Als ik dat lees, ben ik wederom heel blij dat ik mij inzet voor het alternatief: gastouderopvang.

Sinds dit jaar is in het examen voor gastouders een taaltoets Nederlands verplicht: Haal je die toets niet, dan kan je ook geen gastouder worden. Met een gastouder heb je straks dus iets meer garantie dat je kind het Nederlands goed wordt bijgebracht dan wanneer je je kind naar een kinderdagverblijf brengt.