maandag, november 30, 2009

Duurzaamheid van het systeem

Naar aanleiding van de brief die staatssecretaris Dijksma vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wil ik mijn gastouders en vraagouders laten weten dat ik mij blijf inzetten voor een toekomstbestendige gastouderregeling. Ik wil dat mijn klanten weten dat zij aangesloten zijn bij een organisatie die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt.

Dijksma wijst er terecht op dat er nog steeds gastouderbureaus zijn die alleen maar gericht zijn om zoveel mogelijk gemeenschapsgeld voor opa's en oma's weg te kapen. Dijksma waarschuwt in haar brief dat de duurzaamheid van het hele systeem in gevaar komt. Dit omdat de gastouderregeling niet bedoeld is voor opa's en oma's die ook zonder de gastouderregeling gewoon op hun kleinkinderen willen passen.


Ze spreekt in haar brief gelukkig ook over 'goede gastouders'. In reactie daarop heb ik haar net een brief geschreven die haar oproept om de 'goede gastouders' de helpende hand toe te steken. Ik pleit voor zoiets als een keurmerk voor goede gastouderbureaus en voor een moreel appel van mevrouw Dijksma op al die opa's en oma's die in het verleden een beroep op de gastouderregeling hebben gedaan, terwijl ze ook op hun kleinkinderen zouden passen zonder daar geld voor te vragen aan de overheid.

Ik vraag haar, maar ook alle lezers van deze blog om opa's en oma's van Nederland aan te spreken op hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. 'Maak alleen gebruik van de regeling als je het geld nodig hebt. Als je oppassen op je kleinkinderen doet omdat je het leuk vindt, doe dan geen beroep op gemeenschapsgeld.'

Uiteraard bied ik Dijksma in de brief graag aan om met haar mee te denken omdat ik ervan overtuigd ben dat zij uiteindelijk het beste wil voor de gastouderopvang in Nederland. Ik houd u op de hoogte als er antwoord op mijn brief is gekomen.

Diploma's en Vrijstellingen

Vorige week was er veel nieuws rond de toekomstige gastouderregeling. Met spanning heb ik uitgekeken naar de brief over de gastouderregeling die Sharon Dijksma stuurde naar de Tweede Kamer. Eindelijk weten we nu welke diploma's goed genoeg zijn om als gastouders aan het werk te kunnen blijven (of gaan). Hierbij de lijst, die iets langer is geworden dan eerder bekend was.

De berichten komen echter wel laat binnen. Het is per slot van rekening morgen december en 1 januari gaat de wet in. Wij blijven er daarom voor pleiten om 2010 een overgangsjaar te laten zijn.

Het diploma voor gastouders vind ik interessant, met name voor gastouders met ambities. In tegenstelling tot het ‘certificaat’ dat slechts de mogelijkheid biedt om als gastouders te werken, is het diploma voor gastouder (MBO-2 niveau) een eerste stap naar meer opleiding. Bij Nigos (
www.nigos.org) zijn de eerste gastouders de diploma-route al aan het volgen en wij werken op dit moment aan een speciale vervolgtraject voor gastouders, samen met steeds meer ROC's.

dinsdag, november 17, 2009

Gastouderbranche mag kritischer naar zichzelf kijken

Op zich ben ik het helemaal eens met het verzoek van branchevereniging MO-groep en Boink aan Sharon Dijksma om het jaar 2010 als overgangsjaar te hanteren. Het is ongepast om vraagouders het risico te laten lopen voor het feit dat hun gastouder mogelijk niet de noodzakelijke papieren heeft.

Zoals de situatie nu is, kan de Belastingdienst dan vele duizenden euro's gaan terugeisen. Het is onderhand Sinterklaas en nog weet niemand precies wat de mogelijkheden zijn om aan die eisen te voldoen.

Tegelijkertijd zou de gastouderbranche ook wel wat kritischer naar zichzelf kunnen kijken. Persoonlijk vind ik dat onze vrienden van de MO-groep en Boink weinig doen om hun (gast)ouders te informeren over de diverse mogelijkheden om wel aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

Het NIGOS (Nederlands Instituut voor GastOuderschap) dat ik heb helpen oprichten, helpt gastouderbureaus om al hun gastouders op korte termijn te laten voldoen aan de nieuwe opleidingseisen.

Gastouders kunnen vrijstelling krijgen op basis van een eerder behaald diploma, een ervaringscertificaat halen, of een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn waarmee ze aan 'de eisen' voldoet. Wat 'de eisen' voor het certificaat zijn is nog niet bekend maar een ding weten we wel: de eisen van certificaat moeten hetzelfde zijn als voor het diploma. En dat diploma kan zonder het volgens van lessen of colleges worden behaald. Er zijn inmiddels al meerdere ROC's die aangeven dat ze diplomering gaan aanbieden, via het Nigos. Het diplomatraject zonder lessen of colleges is kortom zeer aantrekkelijk voor gastouders – en vraagouders! - en daar kunnen ze vandaag al mee beginnen (www.nigos.org).

Er is vanuit MO-groep en Boink helaas alleen maar veel tamtam rond het traject voor het behalen het Ervaringscertificaat (EVC). Daar zit de onzekerheid. Er zijn veel geruchten, en het Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft op dit moment nog steeds niet bekend gemaakt welke van EVC-aanbieders de EVC-toets bij gastouders straks kunnen gaan afnemen. Vervelend voor gastouders die een certificaat willen halen, maar wel heel goed dat er kritisch naar deze aanbieders wordt gekeken, want op dit traject zijn allemaal partijen actief, 'EVC-boeren' noem ik ze maar, met website met prachtige constructies waardoor het lijkt of gastouderbureaus er zelfs geld aan kunnen verdienen. Daar moet de overheid dus eerst het kaf van het koren scheiden.

Ondertussen kunnen gastouders dus een diploma gaan halen. Ik verwacht dat de slimme politica Dijksma het belang van de diplomaroute inmiddels ook inziet en dat we komende tijd ook vanuit het ministerie van OCW meer 'reclame' voor dit traject kunnen verwachten.